Thư viện hình ảnh
Thư

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ học nghề
Liên hệ học nghề
Ms Yến 0983.093.081 - Ms Tâm 0978.467.458
Tiếp nhận phản hồi
Tiếp nhận phản hồi
Mr Hoàn: 0988.364.082
Đối tác

Mosfet Laptop xác định và thay thế

Mosfet Laptop cách xác định và thay thế
 Các loại Mosfet dùng trong laptop
 
1.1. Mosfet đơn chịu dòng lớn Kênh-P (thuận)
 
+ Ký hiệu hình dạng và cách xác định 
 
Hình ảnh Mosfet chịu dòng lớn SI4425DPY-T1-E3 kênh-P(thuận)
 
Mosfet đơn kênh-P (mosfet thuận) có 8 chân
 
+ Xác định chân và là Mosfet thuận hay ngược:
  
- Thực tế Mosfet nhìn theo chiều thuận đọc chữ góc dưới bên trái trước chữ W có 1 chấm tròn trắng nhỏ(mũi tên đỏ chỉ vào) đó là đánh dấu chân số 1, tiếp theo thứ tự là chân 2,3,4...5,6,7,8 đếm theo chiều ngược chiều kim đồng hồ
 
- Chân 1,2,3 nối chung với nhau ký hiệu là chân S
 
- Chân số 4 ký hiệu là chân G
 
- Chân 5,6,7,8 ký hiệu là chân D
 
Kết luận: Mosfet có chiều dẫn của dios bên trong từ D sang S như trên hình ảnh (A nốt phía D, K tốt phía S) Khi dùng đồng hồ vạn năng đặt thang đo ôm nấc X1 đo, que đen đặt vào D, que đỏ đặt vào chân S đồng hồ chỉ giá trị = 5 ôm là Mosfet thuận
 
+ Xác định chất lượng
 
- Dùng đồng hồ vạn năng ôm kế để thang đo X1 ôm
 
- Do Mosfet có 8 chân nhưng chỉ tính 3 chân (vì 1,2,3 nối với nhau và 5,6,7,8 nối với nhau)
 
Như vậy nếu đo và đảo que đo thì có 6 lần đo và có 6 giá trị đo
 
- Mossfet tốt là mosfet chỉ có duy nhất một lần đo que đen đặt vào D que đỏ đặt vào S là đồng hồ chỉ có giá trị và = 5 ôm hoặc nhỏ hơn 5 ôm (quan sát trên hình ký hiệu trong Mosfet ta thấy có một đi ốt lắp theo chiều từ D sang S), còn 5 lần đo khác đồng hồ không lên và đều chỉ bằng vô cùng; Cẩn thận hơn trong khi đo que đen vào D, que đỏ đặt vào S đồng hồ chỉ giá trị = 5 ôm ta nhấc nhanh que đỏ ra khỏi chân S và kích thẳng vào chân G một cái sau đó rút nhanh que đỏ lại về chân S, lúc này kim đồng hồ nếu chỉ về = 0 ôm là mosfet rất tốt (hoặc nếu kim đồng hồ chỉ nhỏ hơn so với = 5 ôm lúc trước là mosfet còn dùng được)
 
- Các Mosfet khi đo có kết quả không như trên sẽ là mosfet không dùng được hoặc mosfet khác loại.
 
+ Xác định dòng điện, điện áp và công suất Mosfet
 
- Ta đọc tên trên lưng Mosfet, sau đó tra trên google vào trong trang Vishay.com hoặc trang All Datasheet.com ta sẽ biết được rất nhiều thông số kỹ thuật quan trọng, Ví dụ: Tra cứu Mosfet Si4425 BDY phần thông số chính là bảng như sau:
  
Bảng thông số kỹ thuật trích ra từ dữ liệu tra cứu Mosfet Si4425 trên trang Vishay.com
 
Thứ nhất: Điện áp chịu đựng giữa các Chân D và chân S, VDS = 30V
 
Chân G và chân S, VGS = ±20V
 
Thứ hai: Dòng điện chịu đựng lớn nhất IDM = 50 A
 
Thứ ba: Tương quan công suất và nhiệt độ khi TA=25 °C thì công suất chịu được PD=2,5W; TA 70 độ C công suất chịu được là PD=1,6W
 
Thứ tư: Nhiệt độ chịu đựng từ -55 đến 150°C
 
Nhận xét:
 
Ta thấy điện áp chịu đựng giữa cực D và cựcS là đến 30V; giữa cực G và S là ±20V
 
Dòng điện ID Max đến 50 A
 
Và thực tế nhà SX đã sử dụng Mosfet này trong mạch Khóa và cấp nguồn Vin (nguồn Arapter vào) và Vbat (Nguồn từ pin ra) trong máy HP DV9000 =>"xem bài phân tích mạch Vin, Vbat"
 
Mosfet dùng ở đây chỉ là khóa điện tử nên chưa cần đến thông số F(tần số)
 
Thay thế: nếu muốn thay thế Mosfet này chúng ta cần đảm bảo phù hợp ba thông số điện áp VDS lớn hơn hoặc bằng 30V; dòng điện IDM lớn hơn hoặc bằng 50A và công suất phải lớn từ 2,5W trở lên
 
Tương tự Tra cứu Mosfet AO4407_SO8 ta được các thông số tương đương và có thông số cao hơn SI2544 một chút:
  
VDS = 30V
VGS= ±25V 
Tương quan nhiệt độ và dòng điện: Khi TA=25°C thì ID chịu được 12A; Khi TA=70°C thì ID chịu được là 10A 
Dòng điện cao nhất IDM chịu được tới 60A; Công suất PD đạt tới 3W 
Nhiệt độ chịu được từ -55 đến 150°C 
Mosfet AO4407 cũng là Mosfet thuận và cũng được dùng trong mạch cấp và khóa nguồn Vin và Vbat máy Lenovo F41A 
Tra cứu tiếp nhiều Mosfet khác cùng dùng trong loại mạch Vin và Vbat các dòng Laptop và Notebook ta cũng nhận được các kết quả với thông số tương đương.  
Vậy có thể thấy một điểm chung là các Mosfet này hầu hết điện áp VDS chịu được đến 30V 
Dòng IDM chịu được đến 50A và PD là 2,5W và hầu hết là Mosfet kênh-P (thuận) có số đầu là 4 và số đuôi cuối cùng là lẻ. 
Như vậy các bạn có thể thay nhanh: với Mosfet đầu 4 đuôi lẻ "1,3,5,7,9" là Mosfet thuận và thay được vào mạch cấp và khóa nguồn Vin và Vbat. Tuy nhiên ta nên tra và so các thông số đảm bảo chắc chắn tương đương sẽ là tốt nhất.
Chú ý: Rất chú ý trong sửa chữa main máy tính Laptop hay các mạch điện tử, đó là khi mới hàn khò nóng Main: Mosfet, IC hoặc linh kiện sẽ bị nóng, ta không được cắm điện cho chạy ngay, vì lúc này nhiệt độ trên thân linh kiện mosfet, IC... cao hơn nhiệt độ chịu được lớn nhất "T max" sẽ dẫn đến Mosfet IC, linh kiện điện tử bị nguy hiểm và hỏng luôn.1.2. Mosfet đơn dòng lớn kênh-N (ngược) 
Hình ảnh Mosfet chịu dòng lớn AO4704 và BA4704 Kênh-N (ngược) 
Mosfet đơn kênh-N (mosfet Ngược) có 8 chân
+ Xác định chân và là Mosfet Ngược hay là thuận:
- Thực tế Mosfet nhìn theo chiều thuận đọc chữ góc dưới bên trái trước chữ B có 1 chấm tròn lỗ nhỏ(mũi tên đỏ chỉ vào) đó là đánh dấu chân số 1, tiếp theo thứ tự là chân 2,3,4...5,6,7,8 đếm theo chiều ngược chiều kim đồng hồ
- Chân 1,2,3 nối chung với nhau ký hiệu là chân S 
- Chân số 4 ký hiệu là chân G
- Chân 5,6,7,8 ký hiệu là chân D
Kết luận: Mosfet có chiều dẫn của dios bên trong từ S sang D như trên hình ảnh (A nốt phía S, K tốt phía D) Khi dùng đồng hồ vạn năng thang đo ôm, nấc X1 đo, que đen đặt vào S, que đỏ đặt vào chân D đồng hồ chỉ giá trị = 5 ôm là Mosfet ngược
+ Xác định chất lượng
- Dùng đồng hồ vạn năng ôm kế để thang đo X1 ôm
- Do Mosfet có 8 chân nhưng chỉ tính 3 chân (vì 1,2,3 nối với nhau và 5,6,7,8 nối với nhau)
Như vậy nếu đo và đảo que đo thì có 6 lần đo và có 6 giá trị đo
- Mossfet tốt là mosfet chỉ có duy nhất một lần đo que đen đặt vào S que đỏ đặt vào D là đồng hồ chỉ có giá trị và = 5 ôm hoặc nhỏ hơn 5 ôm (quan sát trên hình ký hiệu trong Mosfet ta thấy có một đi ốt lắp theo chiều từ S sang D), còn 5 lần đo khác đồng hồ không lên và đều chỉ bằng vô cùng; Cẩn thận hơn trong khi đo que đen vào S, que đỏ đặt vào D đồng hồ chỉ giá trị = 5 ôm ta nhấc nhanh que đen ra khỏi chân S và kích thẳng vào chân G một cái sau đó rút nhanh que đen lại về chân S, lúc này kim đồng hồ nếu chỉ về = 0 ôm là mosfet rất tốt (hoặc nếu kim đồng hồ chỉ nhỏ hơn so với = 5 ôm lúc trước là mosfet còn dùng được)
- Các Mosfet khi đo có kết quả không như trên sẽ là mosfet không dùng được hoặc là mosfet khác loại.
+ Xác định dòng điện, điện áp và công suất Mosfet
- Ta đọc tên trên lưng Mosfet, sau đó tra trên google vào trong trang Vishay.com hoặc trang All Datasheet.com ta sẽ biết được rất nhiều thông số kỹ thuật quan trọng, Ví dụ: Tra cứu Mosfet AO4704 phần thông số chính là bảng như sau: 
Bảng thông số kỹ thuật trích ra từ dữ liệu tra cứu Mosfet AO4704 trên trang All Datasheet.com
Thứ nhất: Điện áp chịu đựng giữa các Chân D và chân S, VDS = 30V
Chân G và chân S, VGS = ±12V
Thứ hai: Dòng điện chịu đựng lớn nhất IDM = 40 A
Thứ ba: Tương quan dòng điện ID và nhiệt độ, khi TA=25 °C thì ID=13V; TA 70 độ C thì ID=10,4V
Thứ tư: Tương quan Công suất PD và nhiệt độ, Khi TA=25 °C thì công suất chịu được PD=3,1W; TA 70 độ C công suất chịu được là PD=2W
Thứ năm: Nhiệt độ chịu đựng năm trong khoảng từ -55 đến 150°C
Nhận xét:
Ta thấy điện áp chịu đựng giữa cực D và cực S là đến 30V; giữa cực G và S là ±12V, Dòng điện ID Max = 40 A.
Và thực tế nhà SX đã sử dụng làm Mosfet điều chỉnh trong mạch ổn áp và cấp nguồn 3,3V; 5V trong máy HP DV9000 =>"xem bài phân tích mạch 3,3V; 5V"
(Chú ý mosfet có VGS = ±12V tương đối thấp do đó không nên thay vào vị trí của Mosfet cấp được)
Thay thế: nếu muốn thay thế Mosfet này chúng ta cần đảm bảo phù hợp ba thông số điện áp VDS lớn hơn hoặc bằng 30V; dòng điện IDM lớn hơn hoặc bằng 40A và công suất phải lớn từ 3,1W trở lên
(Chú ý: Mosfet AO4704 có VGS = ±12V "không cao" nên chỉ nên dùng vào vị trí mosfet điều chỉnh, không nên dùng vào vị trí Mosfet cấp);
Trong các mạch ổn áp nguồn xung thường là có 2 đến 4 Mosfet đấu song song, nối tiếp với nhau từng đôi một. Các Mosfet có cực D nối với nguồn Vin=19V gọi là mosfet cấp, còn các Mosfet có cực S nối Mass gọi là Mosfet điều chỉnh.
Tương tự Tra cứu AO4418 ta được các thông số tương đương và có thông số cao hơn AO4704 :
VDS = 30V
VGS= ±25V
Tương quan nhiệt độ và dòng điện: Khi TA=25°C thì ID chịu được 11,5A; Khi TA=70°C thì ID chịu được là 9,7A
Dòng điện cao nhất IDM chịu được tới 40A; Công suất PD đạt tới 3W khi TA=25 độ C, PD chỉ còn 2,1W khi TA=70 độ C
Nhiệt độ chịu được từ -55 đến 150°C
Mosfet AO4418 cũng là Mosfet ngược và được dùng làm Mosfet cấp trong các mạch ổn áp nguồn 3,3V và 5V
Tra cứu tiếp nhiều Mosfet khác cũng dùng trong các mạch "ổn áp xung 3,3V và 5V" các dòng Laptop và Notebook ta cũng nhận được các kết quả với thông số tương đương.
Vậy có thể thấy một điểm chung là các Mosfet này hầu hết điện áp VDS chịu được đến 30V
Dòng IDM chịu được đến 50A và PD là 2,1W đến 3W và là Mosfet kênh-N (ngược) có số đầu là 4 và số đuôi cuối cùng là chẵn " là các số 0,2,4,6,8 "
Như vậy các bạn có thể thay nhanh: với Mosfet đầu 4 đuôi chẵn là Mosfet ngược và thay được cho Mosfet cấp các mạch ổn áp nguồn 3,3V và 5V. Tuy nhiên các bạn vẫn nên đo và tra so với bảng các thông số trên Datasheet để đảm bảo chắc chắn tương đương vẫn là tốt nhất.
Khi tra tiếp các loại Mosfet kênh-N (ngược) dùng trong các mạch nguồn xung khác trên Main laptop cấp cho CPU, Chipset, ChipVGA, RAM Ví dụ như: SI4884 có Idmax=45A, RSS090N03 có Id=9A; AM90N03 có Idmax=87A...
Ta có nhận xét : Hai số đầu chỉ mức dòng "IDmax" tối đa mà Mosfet có thể chịu tới được do vậy khi thay thế mosfet các bạn chú ý nhất là thông số này. Tuy nhiên đã là các linh kiện tham gia trong các mạch ổn áp, dao động và xung thì ngoài các thông số cơ bản vẫn còn một số thông số cần quan tâm đó là các thông số về trở kháng đầu vào, trở kháng đầu ra, tần số...,. Cho nên có thể các bạn thay các mosfet khác tên nhưng có thông số cơ bản là tương đương nhưng mạch vẫn không làm việc "im tịt", Loại mạch như vậy thì cần chọn thay linh kiện đúng tên luôn mới được.
1.3. Mosfet kép
+ Mosfet kép là gì?
Mosfet kép là hai hoặc nhiều mosfet đơn đấu "nối tiếp" hoặc đấu "song song" với nhau rồi được đặt gọn trong cùng một vỏ "nhựa hoặc nhôm" và đưa ra ngoài các chân chung và cả các chân riêng tùy theo từng loại.
Hình ảnh cấu trúc Mosfet kép SI4914DY-T1-E3
Trong thực tế trên main laptop thì hầu hết các Mosfet kép được sử dụng đều có cấu trúc bên trong là 2 Mosfet "ngược" được đấu nối tiếp với nhau hoặc là tách rời nhau (chỉ chung vỏ) đưa ra tám chân.
Cấu trúc chân thì cũng có nhiều loại khác nhau: Có 2 loại thông dụng như sau:
+ Loại thứ nhất: Cấu trúc như hình ảnh của Mosfet SI4914DY
Có chân 1 được nối với chân 2 và sẽ là chân D1; chân 5,6,7 nối với nhau và sẽ là chân S1-D2, Chân 8 sẽ là chân G1, chân 3 sẽ là chân G2 và chân số 4 sẽ là chân S2.
+ Loại thứ hai: Mosfet không đấu với nhau(tách rời nhau)
Hình ảnh cấu trúc của Mosfet AO4812
Cấu trúc chân của Mosfet AO4812
Chân1 là chân S1
Chân 2 là chân G2
Chân 3 là S2
Chân 4 là G2
Chân 5,6 là D2
Chân 7,8 là D1
+ Cần biết thông số Của Mosfet Kép khi thay thế:
Để biết các Mosfet kép có thay được cho nhau không các bạn cần tra cứu thông số của Mosfet kép, ta cũng thực hiện như tra cứu của Mosfet đơn => tra trên Google trang Vishay.com hay All Datasheet.com ; Tuy nhiên cũng chỉ cần chú ý một số thông số kỹ thuật chính như Uds, Ugs, Idmax, Pd của cả hai Mosfet đơn trong Mosfet kép bảng sau:
+ Đo Mosfet kép
Về cơ bản kiểm tra Mosfet kép cũng giống như kiểm tra Mosfet đơn:
Dùng đồng hồ vạn năng thang đo ôm đặt nấc X1, đo đảo tất cả các chân Mosfet Khi mosfet đấu nối tiếp sẽ có 3 trường hợp đồng hồ chỉ giá trị như sau là Mosfet tốt:
 
a).Bằng 5 ôm khi que đen áp vào chân S2 que đỏ áp chân D2,S1
 
b).Bằng 5 ôm khi que đen áp vào chân S1,D2 và que đỏ áp vào chân D1
 
c).Bằng 10 ôm khi que đen áp vào chân S2, que đỏ áp vào chân D1
 
Còn các chiều đo khác đều cho giá trị bằng Vô cùng
 
+ Trường hợp Mosfet kép nhưng hai mosfet tách rời nhau thì phải đo từng mosfet cách đo giống như "đo mosfet đơn" tức là chỉ khi que đen đặt vào cực S que đỏ đặt vào cực D đồng hồ mới có giá trị=5 ôm..
 
Chúc các bạn thành công
 
Mr Cường