Thư viện hình ảnh
Thư

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ học nghề
Liên hệ học nghề
Ms Yến 0983.093.081 - Ms Tâm 0978.467.458
Tiếp nhận phản hồi
Tiếp nhận phản hồi
Mr Hoàn: 0988.364.082
Đối tác

Đề cương lớp tivi màu

Bài mở đầu (01 buổi): Giới thiệu chương trình sửa chữa ti vi mầu và linh kiện điện tử cơ bản
I. Giới thiệu về chương trình sửa chữa ti vi mầu:
1. Phần nguyên lý thu phát tín hiệu hình mầu và máy thu hình mầu
2. Phần nguyên lý máy thu hình mầu LCD
3. Giới thiệu dụng cụ sửa chữa, tài liệu chuẩn bị, tài liệu tham khảo
II. Ôn tập linh kiện cơ bản dùng trong ti vi màu :
- Điện trở, tụ điện, điốt thường, điốt xung, transistor lưỡng cực, transistor trường, IC ghép quang…loại chân cắm, loại dán
III. Giới thiệu các loại Tivi màu : (Dùng máy chiếu giới thiệu từng loại)
- Các loại Ti vi màu CRT
- Các loại Ti vi màu LCD
- Các loại Ti vi màu LED
- Các loại Ti vi màu Plasma
 
PHẦN I (30 BUỔI): TI VI MÀU CRT
A. LÝ THUYẾT TI MÀU CRT (08 BUỔI)
Bài 1 (01 buổi): Giới thiệu tổng quát truyền hình màu
I. Tín hiệu truyền hình màu
II. Truyền tín hiệu màu từ máy phát đến máy thu
 
Bài 2 (01 buổi): Phân tích sơ đồ khối máy thu hình màu CRT
I. Sơ đồ khối máy thu màu
II. Phân tích nhiệm vụ, chức năng của từng khối
III. Phân tích sơ đồ khối của các máy: Deawoo, Hanel, JVC,…
 
Bài 3 (01 buổi): Khối nguồn Ti vi màu CRT
I. Khái quát chức năng, nhiệm vụ của khối nguồn
II. Sơ đồ tổng quát khối nguồn – phân tích nguyên lý hoạt động
III. Vẽ và phân tích mạch chỉnh lưu nguồn
IV.Phân tích nguyên lý hoạt động của bộ nguồn ổn áp dải rộng
V. Phân tích sơ đồ mạch nguồn Tivi: JVC, Deawoo, Hanel, LG…
VI. Hướng dẫn phương pháp sửa chữa khối nguồn
 
Bài 4 (0,5 buổi): Đèn hình màu CRT
I. Chức năng, nhiệm vụ, Cấu tạo của đèn hình màu CRT
II. Nguyên lý hoạt động :
- Phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng cực : Sợi nung, Ka tốt, G1, G2, G3, A nốt…
III. Mạch điện khuếch đại công suất sắc (Trên vỉ đuôi đèn hình)
IV. Mạch khử từ :
- Nhiệm vụ
- Nguyên lý hoạt động
V. Phân tích sơ đồ mạch điện đèn hình của các máy: Deawoo, Hanel, JVC,…
 
Bài 5 (01 buổi): Khối quét dòng và quét mành
I. Khái niệm :
- Nhiệm vụ của khối quét dòng và quét mành trong ti vi màu CRT
- Giới thiệu qua về khối quét
II. Phân tích khối quét dòng:
1. Sơ đồ khối
2. Chức năng, nhiệm vụ từng khối
3. Phân tích mạch điện khối quét dòng các máy: Deawoo, Hanel, JVC, LG…
III. Phân tích khối quét mành:
1. Sơ đồ khối
2. Chức năng, nhiệm vụ từng khối
3. Phân tích mạch điện khối quét mành các máy: Deawoo, Hanel, JVC, LG…
III. Hướng dẫn sửa chữa các pan bệnh phần quét dòng và quét mành
IV. Mạch sửa méo gối trong một số máy
 
Bài 6 (0,5 buổi): Đường tín hiệu – Hộp kênh
I. Khái quát về đường dẫn tín hiệu hình và tiếng
II. Hệ thống Ăng ten và hệ thống kênh
III. Phân tíc Kênh và mạch điện liên quan :
- Phân tích từng chân kênh và các mạch điện liên quan
- Phân tích các pan bệnh hỏng liên quan đến từng chân
III. Phân tích mạch mạch điện cấp cho hộp kênh các máy: Deawoo, Hanel, JVC, LG…
 
Bài 7 (0,5 buổi): Hệ thống trung tần
I. Khái quát nhiệm vụ của hệ thống trung tần :
- Đường dẫn tín hiệu hình
- Đường dẫn tín hiệu tiếng
II. Sơ đồ khối, chức năng các khối và nguyên lý hoạt động của hệ thống trung tần:
1. Sơ đồ khối
2. Chức năng các khối và nguyên lý hoạt động của hệ thống trung tần
III. Phân tích sơ đồ mạch điện của loại máy: Deawoo, Hanel, JVC, LG …
IV. Phương pháp sửa chữa hệ thống trung tần
 
Bài 8 (0,5 buổi): Hệ thống chuyển mạch AV
I. Khái niệm về chức năng chuyển mạch tín hiệu hình tiếng :
- Chức năng chuyển mạch của khối AV
- Giới thiệu các kiểu mạch AV, các dạng tín hiệu hình và tiếng từ ngoài vào từ các thiết bị bên ngoài như : Đầu đĩa, đầu chảo, Kamera….
II. Sơ đồ hệ thống mạch AV:
1. Sơ đồ hệ thống AV
2. Chức năng các khối, tín hiệu và nguyên lý
III. Phân tích AV trực tiếp và AV cách ly
IV. Phân tích mạch AV của các máy: Deawoo, Hanel, JVC, LG…
V. Các hư hỏng và phương pháp sửa chữa
 
Bài 9 (0,5 buổi): Hệ thống tín hiệu chói
I. Khái niệm về tín hiệu Video (Hình ảnh) :
- Khái niệm về tín hiệu video tổng quát
- Khái niệm về tín hiệu chói (Anh Đen trắng)
II. Sơ đồ khối, chức năng và nguyên lý các khối trong đường chói:
1. Sơ đồ khối
2. Chức năng và nguyên lý các khối
II. Phân tích mạch đường chói của các máy: Deawoo, Hanel, JVC, LG…
III. Phương pháp sửa chữa Pan bệnh và kinh ngiệm trong việc sửa chữa đường chói
 
Bài 10 (0,5 buổi): Khối vi xử lý
I. Khái niệm chung :
- Khái quát về việc điều khiển các chức năng trong ti vi màu
- Giới thiệu về khái niệm kỹ thuật số
- Chức năng nhiệm vụ của khối vi xử lý trong ti vi màu
II. Cấu trúc khối vi xử lý (Khối điều khiển):
- IC điều khiển chính và các mạch liên quan
- IC nhớ, IC D/A và các mạch liên quan
- Nguyên lý hoạt động điều khiển của hệ thống các IC Vi xử lý
III. Phân tích mạch điều khiển (vi xử lý) của các máy: Deawoo, Hanel, JVC, LG…và các hiện tượng hư hỏng thường gặp
 
Bài 11 (01 buổi): Các hệ truyền hình màu
I. Giới thiệu về các hệ thống truyền hình màu trên thế giới :
- Sự ra đời của các hệ truyền hình màu
- Giới thiệu qua các hệ truyền hình màu PAL- SECAM_ NTSC
II. Phân tích Hệ truyền màu NTSC
III. Phân tích Hệ màu PAL
IV. Phương pháp sửa chữa và kinh nghiệm thực tế

B. THỰC HÀNH TIVI MÀU CRT (22 BUỔI)
Bài 1 (01 buổi): Xác định các khối trên máy thu hình màu CRT
I. Hướng dẫn Tháo- lắp máy, đặt máy, đóng máy
II. Cách xác định khối :
- Cách xác định báo quát các khối trên toàn máy
- Khối nguồn
- Khối quét dòng- mành, Khối đèn hình
- Khối đường hình, đường tiếng
- Khối Vi xử lý
III. Thực hành trên các máy ti vi màu: Deawoo, Hanel, JVC, LG…
 
Bài 2 (02 buổi): Thực hành khối nguồn
I. Xác định các phần cơ bản của nguồn ti vi màu trên các loại máy
II. Đặc điểm riêng của từng loại nguồn ti vi
III. Xác định các điểm đo, đo điện áp, phân tích kết quả đo
IV. Phương pháp sửa chữa khối nguồn
V. Thực hành sửa chữa các Pan bệnh khối nguồn
 
Bài 3 (01 buổi): Thực hành khối quét dòng
I. Cách xác định khối quét dòng mành trên các loại máy
II. Xác định các điểm đo, đo điện áp, phân tích kết quả đo
III. Phương pháp sửa chữa khối quét dòng mành
III. Thực hành sửa chữa các Pan bệnh khối quét dòng mành
 
Bài 4 (03 buổi): Luyện tập sửa chữa khối nguồn, khối quét dòng, quét mành
I. Đánh Pan thuộc các khối
II. Nhận định, khoanh vùng, đo đạc để xác định Pan
III. Thay thế linh kiện, hoàn chỉnh Pan
IV. Phân tích Pan
 
Bài 5 (02 buổi): Thực hành đường tín hiệu khối kênh, Trung tần, AV, Đường Chói
I. Xác định khối kênh, trung tần,AV, Chói trên các loại máy
II. Xác định các điểm đo, đo điện áp, phân tích kết quả đo
III. Phương pháp sửa chữa các khối tín hiệu
IV. Thực hành sửa chữa các Pan bệnh khối đường tín hiệu
 
Bài 6 (01 buổi): Thực hành khối giải mã các hệ màu
I. Xác định những linh kiện thuộc khối giải mã mầu trên các máy: Linh kiện
chính, nguồn cấp, đường tín hiệu vào, đường tín hiệu ra, xung dòng, mạch bão hoà và sắc thái mầu…
II. Xác định các điểm đo, đo điện áp, phân tích kết quả đo
III. Phương pháp sửa chữa khối giải mã mầu
IV. Thực hành sửa chữa các Pan bệnh khối giải mã mầu
 
Bài 7 (01 buổi): Thực hành khối vi xử lý
I. Xác định các thành phần tong khối Vi xử lý
II. Xác định các điểm đo, đo điện áp, phân tích kết quả đo
III. Phương pháp sửa chữa các khối Vi xử lý
IV. Thực hành sửa chữa các Pan bệnh
 
Bài 8 (03 buổi): Luyện tập sửa chữa khối đường tín hiệu và vi xử lý
I. Đánh Pan thuộc các khối
II. Nhận định, khoanh vùng, đo đạc để xác định Pan
III. Thay thế linh kiện, hoàn chỉnh Pan
IV. Phân tích Pan
 
Bài 9 (04 buổi): Luyện tập sửa chữa toàn phần
I. Đánh Pan thuộc các khối
II. Nhận định, khoanh vùng, đo đạc để xác định Pan
III. Thay thế linh kiện, hoàn chỉnh Pan
IV. Phân tích Pan
 
Bài 10 (01 buổi): Căn chỉnh, mở service
I. Căn chỉnh đồng quy, cân bằng trắng, screen, Focus ảnh và sắc màu..
II. Mở service:
1. Phương pháp và cách mở, thoát
2. Ý nghĩa các chức năng và thông số trong bảng
 
Bài 11 (01 buổi): Những đặc điểm khác biệt của máy màu VEGA
 
Bài 12 (01 buổi): Tổng kết phần CRT
I. Tổng kết quy trình kiểm tra phát hiện hư hỏng
II. Tổng kết những pan bệnh chủ yếu và cách xử lý
 
PHẦN II (28 BUỔI): SỬA CHỮA TI VI MẦU LCD
A. LÝ THUYẾT TI MÀU LCD (11 BUỔI)
 
Bài 1 (01 buổi): Giới thiệu công nghệ Ti vi LCD
I. Khái niệm:
1. Đặc điểm của màn hình CRT
2. Đặc điểm của màn hình LCD
II. Giới thiệu công nghệ sản xuất màn hình LCD:
1. Nguyên lý tạo điểm ảnh trên màn hình LCD
2. Ưu - nhược điểm của Tivi LCD
 
Bài 2 (01 buổi): Phân tích Sơ đồ khối ti vi mầu LCD
I. Khái quát:
II. Phân tích sơ đồ khối tổng quát và chức năng các khối:
1. Sơ đồ khối
2. Chức năng các khối
III. Phân tích tổng quát nguyên lý hoạt động của máy LCD
IV. Phân tích sơ đồ khối các máy:
1. Phân tích sơ đồ khối máy thu hình SAMSUNG
2. Phân tích sơ đồ khối máy thu hình LG
3 Phân tích sơ đồ khối một số loại máy thu hình LCD khác
 
Bài 3 (02 buổi): Khối nguồn ti vi mầu LCD
I. Khái quát chung về khối nguồn:
1. Đặc điểm của khối nguồn ngoài của ti vi LCD (Adapter)
2. Đặc điểm của khối nguồn trong ti vi mầu LCD
II. Các linh kiện đặc biệt thường dùng trong khối nguồn:
1. Điện trở dán
2. Tụ điện dán
3. Cuộn cảm
4. Diode
5. Tranzitor trường
6. IC ổn áp
III. Các mạch cơ bản thường dùng trong khối nguồn:
1. Mạch nâng áp từ 300V lên 400V
- Sơ đồ
- Tác dụng linh kiện
- Nguyên lý hoạt động
2. Mạch nguồn cấp sau:
- Sơ đồ
- Nguyên lý hoạt động
IV. Phân tích khối nguồn nằm ngoài:
1. Sơ đồ mạch điện
2. Nguyên lý hoạt động
V. Phân tích khối nguồn nằm trong máy:
1. Sơ đồ mạch
2. Tác dụng linh kiện chính
3. Nguyên lý hoạt động
VI. Phân tích khối nguồn ti vi mầu LCD SAM SUNG 32’- 42’:
1. Đặc điểm
2. Nguyên lý hoạt động
3. Mạch ổn áp nguồn
4. Lệnh mở nguồn
5. Nguyên lý hoạt động của mạch nâng áp
VII. Phân tích khối nguồn ti vi mầu LCD TCL- L26N9 :
1. Đặc điểm
2. Nguyên lý hoạt động
3. Phân tích hoạt động của mạch tạo 5V
4. Phân tích mạch mở nguồn theo lệnh VXL
5. Nguyên lý hoạt động của mạch nâng áp 400V
6. Phân tích mạch nguồn cấp sau
VIII/ Hướng dẫn sửa chữa khối nguồn
 
Bài 4 (02 buổi): Phân tích khối tạo cao áp cho đèn BackLight
I. Khái quát:
1. Nhiệm vụ khối tạo cao áp Inverter
2. Đặc điểm khối tạo cao áp
3. Cấu tạo khối cao áp
II. Phân tích sơ đồ khối mạch tạo cao áp:
1. Sơ đồ mạch điện
2. Tác dụng linh kiện
3. Nguyên lý hoạt động
III. Phân tích 1 số mạch tạo cao áp đơn giản:
1. Mạch tạo cao áp dùng transistor thường
2. Mạch tạo cao áp dùng 2 transistor thường
3. Mạch tạo cao áp dùng 3 transistor thường
IV. Phân tích mạch tạo cao áp máy Toshiba 24PB1V :
1. Mạch cấp nguồn
2. Phân tích nguyên lý hoạt động
V. Phân tích mạch tạo cao áp máy LG- 32LD310:
1. Mạch cấp nguồn
2. Phân tịh nguyên lý hoạt động
 
Bài 5 (01 buổi): Khối kênh và trung tần
I. Khái quát chung về khối kênh và trung tần:
1. Nhiệm vụ khối Kênh
2. Nhiệm vụ khối Trung tần
3. Phân tích những đặc điểm khái so với Ti vi màu CRT
II. Phân tích khối kênh trong ti vi LCD:
1. Sơ đồ khối
2. Nguyên lý hoạt động: Chức năng các khối, chức năng các đường tín hiệu hình tiếng
3. Sơ đồ các chân của hộp kênh số, các mạch cấp điện lien quan
III. Phân tích khối Trung tần:
1. Nhiệm vụ của khối trung tần: Phân tích chức năng dẫn hình và tiếng
2. Sơ đồ khối
3. Nguyên lý hoạt động
IV. Phân tích sơ đồ mạch khối kênh và trung tần: máy TCL
1. Đặc điểm
2. Phân tích chức năng các chân
V. Phân tích sơ đồ mạch khối kênh và trung tần máy LG 32LZ50
1. Đặc điểm
2. Phân tích chức năng các chân
VI. Phân tich Kênh Trung tần của 1 số máy khác
 
Bài 6 (02 buổi): Khối chuyển mạch và giải mã tín hiệu Video
I. Khối chuyển mạch trong ti vi màu LCD:
1. Khái quát về khối chuyển mạch:
- Nhiệm vụ chuyển mạch hình tiếng giữa các đường tín hiệu khác nhau
- Giới thiệu qua về các loại đường tín hiệu hình và tiếng từ ngoài vào
2. Giới thiệu các cổng giao tiếp đưa tín hiệu vào Monitor và Tivi LCD.
- Cổng PC (VGA)
- Cổng AV (V, L, R)
- Cổng Component (Y, Pr, Pb)
- Cổng S- Video (Y, C)
- Cổng DVI (Digital Video Interface)
- Cổng HDMI (High Definition Multymedia Interface)
 
II. Phân tích nguyên lý hoạt động của khối Video decoder.
1. Khái quát chức năng nhiệm vụ của khối
2. Sơ đồ tổng quát
3. Phân tích nguyên lý hoạt động
4. Phân tích sơ đồ khối Video decoder của máy LG 32LZ50, Toshiba 24PB1V..
 
III. Phân tích nguyên lý hoạt động của khối giải mã mầu
1. Khái quát chức năng nhiệm vụ của khối
2. Sơ đồ khối tổng quát
3. Các điện áp và tín hiệu cung cấp cho khối giải mã
4. Phân tích các hư hỏng của khối giải mã mầu.
3. Phân tích sơ đồ khối giải mã mầu của máy LG 32LZ50, Toshiba 24PB1V..
 
Bài 7 (01 buổi): Phân tích khối xử lý tín hiệu tiếng
I. Khái quát chức năng nhiệm vụ của khối:
II. Phân tích sơ đồ khối xử lý tín hiệu tiếng CLK, ĐATA
1. Sơ đồ khối
2. Nguyên lý hoạt động
III. Phân tích khối xử lý tín hiệu tiếng máy TCL, Sam sung, LG, Tosiba….
 
Bài 8 (01 buổi): Khối vi xử lý ti vi mầu LCD
I. Khái quát chung
II. Phân tích sơ đồ khối vi xử lý trong ti vi LCD:
1. Sơ đồ khối
2. Nguyên lý hoạt động: Chức năng các khối, chức năng các đường tín hiệu
III. Phân tích mạch khối vi xử lý máy TCL, LG, Tóiba:
1. Sơ đồ khối
2. Nguyên lý hoạt động: Chức năng các khối, chức năng các đường tín hiệu
 
B. THỰC HÀNH TI VI LCD (16 BUỔI)
 
Bài 1(01 buổi): Hướng dẫn thao lắp và xác định các khối trên màn tivi LCD
I. Hướng dẫn cách mở máy an toàn (giáo viên trực tiếp thực hành và hướng dẫn)
II. Xác định các khối trên máy và nhiệm vụ của từng khối
III. Cách xác định các khối dựa vào đặc điểm riêng và ký hiệu
IV. Học viên thực hành trực tiếp trên máy có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên
 
Bài 2 (03 buổi): Thực hành sửa chữa khối nguồn
I. Xác định các linh kiện chính của khối nguồn
II. Xác định các mức nguồn chính cấp cho các khối
III. Dò nguội mạch nguồn và xác định các điểm đo quan trọng
IV. Hướng dẫn đo trực tiếp trên máy
V. Luyện tập sửa pan trên các dòng máy LCD Sam sung, LG, Tosiba, songy..
 
Bài 3 (03 buổi): Thực hành sửa chữa mạch tạo cao áp (inverter)
I. Xác định các linh kiện chính của khối cao áp
II. Dò nguội mạch và xác định các điểm đo quan trọng
III. Hướng dẫn đo đạc và sửa chữa
 
Bài 4 (02 buổi): Thực hành tháo lắp các loại linh kiên dán và IC dán
I. Hướng dẫn sử dụng các loại máy khò, máy hàn
II. Hướng dẫn cách tháo, lắp linh kiện dán
I. Học viên luyện tập tháo, lắp linh kiện dán
 
Bài 5 (01 buổi): Thực hành khối kênh, trung tần, khối chuyển mạch Video
I. Dò mạch và xác định các điểm đo chính
II. Đo điện áp các điểm đo chính, quan sát dạng tín hiệu
III. Luyện tập đánh Pan sửa chữa
IV. Tổng kết các hiện tượng hỏng hóc khối kênh và trung tần….
 
Bài 6 (01buổi):Thực hành khối giải mã và khối xử lý tín hiệu Video
I. Dò mạch và xác định các điểm đo chính trên 2 khối giải mã và xử lý tín hiệu
II. Đo điện áp các điểm đo chính, quan sát dạng tín hiệu
III. Luyện tập đánh Pan sửa chữa
IV. Tổng kết các hiện tượng hỏng hóc trên các khối giản mã và xử lý tín hiệu
 
Bài 7 (01 buổi): Thực hành khối xử lý tín hiệu tiếng ti vi mầu LCD
I. Dò mạch và xác định các điểm đo chính
II. Đo điện áp các điểm đo chính, quan sát dạng tín hiệu
III. Luyện tập đánh Pan sửa chữa
IV. Tổng kết các hiện tượng hỏng hóc trên khối xử lý tín hiệu tiếng
 
Bài 8 (01 buổi): Thực hành khối vi xử lý ti vi mầu LCD
I. Dò mạch và xác định các điểm đo chính
II. Đo điện áp các điểm đo chính, quan sát dạng tín hiệu
III. Luyện tập đánh Pan sửa chữa
IV. Tổng kết các hiện tượng hỏng hóc trên khối vi xử lý
Bài 9 (03 buổi): Thực hành luyện tập sửa chữa tổng hợp
I. Đánh Pan sửa chữa trên các khối nguồn, cao áp, vi xử lý
II. Đánh Pan sửa chữa trên các khối thuộc xử lý ảnh
II. Đánh Pan sửa chữa trên các khối thuộc xử lý tiếng
 
PHẦN III (04 BUỔI): SỬA CHỮA TI VI MẦU LED
 
Bài 1 (1,5 buổi): Giới thiệu Ti vi màu LED
I. Khái niệm:
1. Đặc điểm ti vi màu LCD
2. Đặc điểm của ti vi LED
II. Phân tích sơ đồ khối tổng quát của ti vi LED:
1. Sơ đồ khối
2. Phân tích chức năng hoạt động của các khối
3. So sánh những điểm khác biệt giữa ti vi LED và LCD
4. Ưu nhược điểm của ti vi màu LED
III. Phân tích sơ đồ của 1 số ti vi LED
1. Phân tích sơ đồ ti vi LED Sam sung
2. Phân tích sơ đồ ti vi LED Tosiba
3. Phân tích sơ đồ ti vi LED Sony
4. Phân tích sơ đồ ti vi LED LG
 
Bài 2 (2,5 buổi): Thực hành Ti vi màu LED
 
I. Hướng dẫn tháo lắp ti vi LED:
1. Nêu đặc điểm và cách tháo/ lắp Ti vi màu LED
2. Hướng dẫn các chi tiết trong ti vi màu LED
II. Hướng dẫn đo đạc sửa chữa:
1. Hướng đãn khối nguồn
2. Hướng dẫn khối tạo cao áp
3. Hướng dẫn đường tín hiệu
4. Hướng dẫn tháo lắp đèn hình LED
II. Thực hành sửa chữa 1 số pan bệnh:
1. Thực hành sửa chữa trên các máy LED Sam sung, Sony…
2. Tổng két 1 số pan bênh điển hìn
PHẦN IV (02 BUỔI): SỬA CHỮA TI VI MẦU PLASMA
 
Bài 1 (01 buổi): Giới thiệu tổng quát về ti vi màu Plasma
 
I. Khái niệm:
3. Đặc điểm ti vi màu LCD- LED
4. Đặc điểm của ti vi Plasma
II. Phân tích sơ đồ khối tổng quát của ti vi Plasma:
1. Sơ đồ khối
2. Phân tích chức năng hoạt động của các khối
3. So sánh những điểm khác biệt giữa ti vi Plasma và LCD
4. Ưu nhược điểm của Ti vi Plasma
 
Bài 2 (01 buổi): Thực hành Ti vi màu Plasma
 
I. Hướng dẫn tháo lắp ti vi Plasma:
1. Nêu đặc điểm và cách tháo/ lắp đèn hình Plasma
2. Hướng dẫn các chi tiết trong máy
II. Hướng dẫn đo đạc sửa chữa:
1. Hướng đãn khối nguồn
2. Hướng dẫn khối tạo cao áp
3. Hướng dẫn đường tín hiệu
4. Hướng dẫn tháo lắp đèn hình Plasma
 
Tổng kết chương trình- Kiểm tra kết thúc (01 buổi)
 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ HANEL
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO
GIÁM ĐỐC
 
 
Th.s Trần Việt Cường