Thư viện hình ảnh
Thư

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ học nghề
Liên hệ học nghề
Ms Yến 0983.093.081 - Ms Tâm 0978.467.458
Tiếp nhận phản hồi
Tiếp nhận phản hồi
Mr Hoàn: 0988.364.082
Đối tác

Đề cương lớp điện lạnh

 ĐỀ CƯƠNG LỚP SỬA CHỮA LẮP ĐẶT ĐIỆN LẠNH
 
Lớp học Sáng, Chiều, Tối: 03 tháng (65 buổi)
Tổng thời gian chương trình: 65 Buổi (260 tiết)
Lý thuyết: 30 Buổi (150 tiết)
Thực hành: 35 Buổi (210 tiết
 
 
A. LÝ THUYẾT (30 BUỔI)
PHẦN I (05 BUỔI): ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU
 
Bài 1 (0,5 buổi): Sử dụng phương tiện nghề điện lạnh
I. Đồng hồ vạn năng
II. Đồng hồ Ampe kìm
III. Đồng hồ áp suất
IV. Thiết bị hàn
VI. Dụng cụ long loe ống
VII. Tay uốn ống
VIII. Dao cắt ống
IX. Dụng cụ tháo lắp
X. Máy hút chân không
XI. Dụng cụ bảo dưỡng điều hoà
XII. Dụng cụ lắp đặt máy
 
Bài 2 (0,5 buổi): Động cơ điện xoay chiều 1 pha
I. Cấu tạo chung
II. Nguyên tắc chế tạo máy lạnh sử dụng động cơ xoay chiều 01 pha:
1. Động cơ điện xoay chiều 1 pha, có cuộn khởi động (Sơ đồ 1)
2. Động cơ điện xoay chiều 1 pha, có tụ khởi động (Sơ đồ 2)
3. Động cơ điện xoay chiều 1 pha, có tụ chạy động cơ (Sơ đồ 3)
4. Động cơ điện xoay chiều 1 pha, có tụ chạy và khởi động (Sơ đồ 4)
III. Cách xác định các đầu dây C, R, S:
1. Xác định các đầu dây bằng cách đo điện trở (đo trở kháng)
2. Thực hành xác định các đầu dây C, R, S
3. Đấu nối và chạy thử động cơ theo 4 sơ đồ trên
IV. Đo nguội kiểm tra - chạy máy kiểm tra
V. Tính công suất
 
Bài 3 (0,5 buổi): Động cơ điện xoay chiều 3 pha
I. Cấu tạo chung
II. Nguyên tắc đấu dây
III. Đo kiểm tra - chạy kiểm tra
 
Bài 4 (0,5 buổi): Tụ điện
I. Nhiệm vụ của tụ điện (trong các sơ đồ mạch điện có động cơ)
II. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tụ điện
III. Chọn tụ cho động cơ
IV. Kiểm tra, đánh giá tụ tốt, xấu
 
Bài 5 (0,5 buổi): Hàn trong sửa chữa điện lạnh
I. Lý thuyết hàn hơi
II. Hàn đèn - hàn ga
III. Thực hành hàn
 
Bài 6 (0,5 buổi): Kỹ thuật nhiệt - ứng dụng trong điều hoà, tủ lạnh
I. Bản chất vật lý của quá trình làm lạnh
II. Các phương pháp chuyền nhiệt
1. Phương pháp dẫn nhiệt
2. Phương pháp đối lưu
 
Bài 7 (0,5 buổi): Các đơn vị - chữ- ký hiệu thường dùng trong kỹ thuật lạnh
I. Các đơn vị thường dùng
1. Áp suất
2. Năng suất lạnh
3. Nhiệt độ
4. Công suất lạnh
II. Các chữ thường dùng
III. Các ký hiệu thường dùng
 
Bài 8 (0,5 buổi): Hiện tượng tiết lưu
I. Khái niệm hiện tượng tiết lưu
II. Nhiệm vụ tiết lưu
III. Ứng dụng
1. Cáp tiết lưu (ống mao dẫn)
2. Van tiết lưu
 
Bài 9 (0,5 buổi): Động cơ - máy nén
I. Máy nén kiểu pittong
1. Cấu tạo
2. Nguyên lý hoạt động
3. Đặc tính
4. Ứng dụng
II. Máy nén kiểu Rôto lăn
1. Cấu tạo
2. Nguyên lý hoạt động
3. Đặc tính
4. Ứng dụng
III. Nạp dầu cho máy nén
IV. Đo kiểm tra hơi máy nén
 
Bài 10 (0,5 buổi): Trạng thái hoạt động của ga trong hệ thống máy lạnh
I. Chiều chuyển động
II. Trạng thái hoạt động trong hệ thống
III. Quan hệ áp suất hơi bão hoà và nhiệt độ môi trường
1. Nhiệt độ sôi ứng với áp suất bão hoà của ga R12, R22, R117, R1344, R502
2. Nhận xét bảng
 
PHẦN II (04 BUỔI): TỦ LẠNH
 
Bài 1 (0,5 buổi): Tủ lạnh trực tiếp
I. Sơ đồ hệ thống - nguyên lý làm lạnh
1. Sơ đồ hệ thống
2. Nguyên lý làm lạnh
II. Kết cấu vỏ
1. Kết cấu vỏ tủ 1 buồng
2. Kết cấu vỏ tủ 2 buồng
III. Các bộ phận chính trong tủ lạnh
1. Máy nén (Block)
- Phân loại Block
- Vòi của Block
- Ý nghĩa và so sánh
- Nạp dầu cho Bloc và số lượng
- Chạy kiểm tra chất lượng
2. Dàn ngưng tụ (dàn nóng)
- Cấu tạo
- Nhiệm vụ
- Nguyên lý hoạt động
- Hư hỏng thường gặp và cách sửa chữa
3. Dàn bay hơi (dàn lạnh)
- Cấu tạo
- Nhiệm vụ
- Nguyên lý hoạt động
- Hư hỏng thường gặp và cách sửa chữa
4. Cáp tiết lưu
- Cấu tạo
- Nhiệm vụ
- Nguyên lý hoạt động
- Hư hỏng thường gặp và cách sửa chữa
5. Phim lọc
- Cấu tạo
- Nhiệm vụ
- Nguyên lý hoạt động
- Hư hỏng thường gặp và cách sửa chữa
 
Bài 2 (01 buổi): Hệ thống điện trong tủ lạnh
I. Rơle bảo vệ
II. Rơle khởi động dòng điện
III. Rơle khởi động bán dẫn
IV. Rơle khống chế nhiệt độ
V. Rơle xả đá
 
Bài 3 (0,5 buổi): Một số nguyên tắc xả đá
I. Xả đá bán tự động (ngắt mạch thông thường)
II. Xả đá dùng điện trở sấy
III. Xả đá sử dụng ga có nhiệt độ cao
IV. Xả đá hoàn toàn tự động
V. Sơ đồ mạch điện xả đá
 
Bài 4 (0,5 buổi): Nạp ga cho tủ lạnh trực tiếp
I. Các phương pháp hút chân không
II. Quy trình nạp ga
1. Lắp theo sơ đồ
2. Quy trình nạp ga
3. Các chú ý khi nạp ga
III. Kiểm tra lạnh cho hệ thống
 
Bài 5 (01 buổi): Tủ lạnh quạt gió (Nofrost)
I. Kết cấu vỏ tủ
II. Nguyên lý làm lạnh
III. Các bộ phận chính trong tủ lạnh quạt gió
III. Nạp ga cho tủ lạnh quạt gió
 
Bài 6 (0,5 buổi): Linh kiện điện của tủ lạnh quạt gió
 
I. Hệ thống điện tủ lạnh quạt gió
1. Quạt gió
2. Rowle thời gian
3. Điện trở sấy phá băng
II. Những hư hỏng thường gặp và cách sửa chữa
 
Bài 7 (0,5 buổi): Các loại tủ lạnh khác
I. Tủ lạnh HANEL
II. Tủ lạnh bảo quản
III. Tủ đông lạnh
 
PHẦN III (11 BUỔI): ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
 
Bài 1 (0,5 buổi): Điều hoà không khí
I. Những yếu tố cơ bản của điều hoà không khí
1. Độ ẩm
2. Độ sạch
3. Nhiệt độ
4. Độ thoáng
II. Những khả năng của máy điều hoà
III. Điều kiện môi trường và trong nhà:
1. Điều kiện trong phòng vào mùa hè
2. Điều kiện trong phòng vào mùa đông
IV. Chu trình làm lạnh cơ bản
 
Bài 2 (0,5 buổi): Máy điều hoà 1 cục
I. Khái niệm
II. Máy nén (vỏ)
1. Phân loại máy nén
2. Ý nghĩa và đặc tính kỹ thuật
III. Dàn ngưng tụ
1. Nhiệm vụ
2. Kết cấu
3. Nguyên lý hoạt động
4. Những hư hỏng thường gặp
IV. Dàn bay hơi
1. Nhiệm vụ
2. Kết cấu
3. Nguyên lý hoạt động
4. Những hư hỏng thường gặp
V. Phim sấy lọc
1. Nhiệm vụ
2. Kết cấu
3. Nguyên lý hoạt động
4. Những hư hỏng thường gặp
VI. Cáp tiết lưu
1. Nhiệm vụ
2. Kết cấu
3. Nguyên lý hoạt động
4. Những hư hỏng thường gặp
 
Bài 3 (0,5 buổi): Nguyên lý tạo hai chiều nóng lạnh của máy điều hòa
I. Nguyên lý dùng điện trở sấy
II. Nguyên lý dùng van đảo chiều
1. Sơ đồ hệ thống
2. Cấu tạo van điện từ
3. Cấu tạo van đảo chiều
4. Nguyên lý hoạt động - Những hư hỏng thường gặp
 
Bài 4 (0,5 buổi): Nạp ga cho máy điều hoà một cục
I. Phương pháp hút chân không
II. Quy trình nạp ga
1. Quy trình nạp cho dây truyền
2. Chạy máy hút ga
III. Những chú ý khi nạp ga
 
Bài 5 (0,5 buổi): Thu hồi gas
I. Sơ đồ như hình vẽ
II. Quy trình hút gas
III . Đối với hệ thống lớn nhiều gas .
 
Bài 6 (0,5 buổi): Linh kiện và thiết bị điện máy điều hòa 1 cục
 
I. Hệ thống điện - các núm điều khiển
1. Quạt điện
2. Rơle bảo vệ
3. Rơle khống chế nhiệt độ
4. Rơle điện áp
II. Bảo dưỡng máy điều hòa 1 cục:
1 Chạy kiểm tra
2. Vệ sinh
3. Chạy thử máy
4. Bảo dưỡng định kỳ
 
Bài 7 (01 buổi): Máy điều hoà cục bộ 1 pha (2 cục)
I. Khái niệm về máy điều hoà cục bộ
II. Nguyên lý làm lạnh
III. Kết cấu tạo cục trong nhà (In door)
IV. Kết cấu tạo cục ngoài nhà (Out door)
V. Hệ thống đường ống - van chặn
 
Bài 8 (0,5 buổi): Lắp đặt máy điều hoà cục bộ
I. Vị trí lắp bộ máy
II. Lắp đặt cục trong nhà
III. Lắp đặt cục ngoài nhà
IV. Đi ống và bảo ôn cách nhiệt
V. Lắp điện
VI. Thao tác đóng mở van - tẩy khí
VII. Vận hành chạy kiểm tra
VIII. Hướng dẫn điều khiển từ xa
IX. Các chú ý khi lắp đặt
 
Bài 9 (0,5 buổi): Nạp ga, di chuyển bảo dưỡng máy điều hoà cục bộ
I. Nạp ga
1. Hút chân không
2. Quy trình nạp ga
II. Di chuyển
1. Chạy máy thu hồi ga
2. Tháo dỡ, di chuyển
III. Bảo dưỡng:
1. Chạy máy kiểm tra
2. Bảo dưỡng cục trong nhà
3. Bảo dưỡng cục ngoài nhà
4. Quấn bảo ôn, cách nhiệt
5. Chạy máy vận hành
IV. 1 số pan bệnh:
1. Hiện tượng : điều khiển máy điều hoà không làm việc
2. Hiện tượng làm lạnh kém hiệu quả.
3. Hiện tượng máy chạy dừng quá nhiều.
4. Hiện tượng nước chạy vào trong nhà hoặc ẩm ướt.
5. Hiện tượng máy nén làm việc liên tục không nghỉ.
6. Hiện tượng máy nén không làm việc (Block).
7. Hiện tượng máy lắp mới chạy kém hiệu quả.
8. Hiện tượng máy điều hoà chỉnh nóng lạnh không được.
9. Hiện tượng tính năng quạt dàn lạnh kém.
 
Bài 10 (01 buổi): Máy điều hoà cục bộ 3 pha (Công suất lớn)
I. Giới thiệu các loại máy
1. Máy điều hoà cục bộ kiểu cây (đặt sàn)
2. Máy điều hoà cục bộ kiểu âm trần
3. Máy điều hoà cục bộ kiểu áp trần
4. Máy điều hoà cục bộ kiểu áp tường
II. Những điểm trung của máy 3 pha
III. Máy điều hoà kiểu cây (đặt sàn)
1. Kết cấu bộ phận cực ngoài
2. Kết cấu bộ phận cục trong nhà
3. Hệ thống cụm chặn ga
4. Hệ thống điện - điều khiển
IV. Lắp đặt máy điều hoà cây
V. Lắp đặt máy âm trần
VI. Lạp ga - chạy vận hành - kiểm tra hệ thống
 
Bài 11 (0,5 buổi): Điều hoà không khí trung tâm
I. Hệ thống điều hoà trung tâm
II. Sơ đồ máy điều hoà trung tâm
1. Sơ đồ máy nén hơi ngưng tụ giải nhiệt bằng không khí, bay hơi làm lạnh bằng không khí
2. Sơ đồ máy nén hơi ngưng tụ giải nhiệt bằng nước, bay hơi làm lạnh bằng nước
3. Sơ đồ máy nén hơi ngưng tụ giải nhiệt bằng nước, bay hơi làm lạnh bằng không khí
III. Vận hành máy điều hoà trung tâm
IV. Hướng dẫn bảo dưỡng điều hoà trung tâm
 
Bài 12 (01 buổi): Điều hoà xe ôtô
I. Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà trên xe ôtô 4 chỗ
II. Nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hoà trên xe ôtô 12 chỗ
III. Điểm khác biệt của máy điều hoà ôtô với máy lạnh khác
IV. Cấu tạo và nhiệm vụ các bộ phận chính
1. Máy nén
2. Khớp điện từ
3. Dàn ngưng tụ
4. Bộ sấy lọc
5. Van tiết lưu
6. Dàn bay hơi
7. Các thiết bị phụ trợ khác
 
Bài 13 (0,5 buổi): Nạp ga cho điều hoà xe ôtô
I. Hút chân không cho hệ thống
II. Quy trình nạp ga
III. Bảng áp suất hút và áp suất đẩy
IV. Kiểm tra lượng ga qua mắt ga (kính thăm ga)
V. Những hư hỏng thường gặp
 
Bài 14 (0,5 buổi): Linh kiện và thiết bị điện trong điều hòa ôtô
 
I. Thiết bị điện – sơ đồ điện
1. Quạt dàn nóng
2. Quạt dàn lạnh
3. Rơle khống chế nhiệt độ
4. Rơle áp suất cao
5. Hệ thống điều khiển
II. Hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện xe ôtô
 
Bài 15 (0,5 buổi): Kho lạnh - Buồng cấp đông
I. Mục đích và ứng dụng
II. Sơ đồ hệ thống các bộ phận
III. Nguyên lý hoạt động
IV. Thiết bị điện
1. Quạt dàn nóng
2. Quạt dàn lạnh
3. Át tô mát
4. Khởi động từ
5. Rơle áp suất cao
6. Rơle áp suất thấp
7. Van điện từ
8. Rơle phá băng
9. Hệ thống đèn
V. Nạp ga cho hệ thống kho lạnh
1. Kiểm tra thử kín hệ thống
2. Hút chân không
3. Quy trình nạp ga
4. Chạy máy vạn hành
VI. Thay dầu máy và một số thiết bị khác
1. Thay dầu máy
2. Thay bộ lọc
3. Thay van tiết lưu
 
Bài 16 (0,5 buổi): Môi lạnh và dầu trong máy lạnh
I. Yêu cầu đối với môi chất lạnh (gas)
1. Tính chất hoá học
2. Tính chất vật lý
3. Tính chất sinh lý
4. Tính kinh tế
II. Các môi chất lạnh thường dùng.
1. Môi chất R717:
2. Môi chất R12 :
3. Môi chất R22
4. Môi chất R502
5. Môi chất R134
6. Môi chất R410a
III. Dầu bôi trơn máy lạnh
1. Mỗi quan hệ giữa môi chất và dầu bôi trơn.
2. Môi chất lạnh và các loại dầu thường dùng
3. Chọn dầu cho máy nén pit-tông với các môi chất khác nhau.
IV.An toàn môi chất lạnh:
1. An toàn chung:
- Nguy cơ do tác động trực tiếp của nhiệt độ.
- Nguy cơ do áp suất cao.
- Nguy cơ trực tiếp của pha lỏng.
- Nguy cơ do xì vỡ môi chất lạnh.
2. An toàn vật liệu chế tạo máy lạnh.
3. Thiết bị bảo vệ khi áp suất cao
- Van an toàn
- Đĩa nổ.
- Nút chảy
- Thiết bị giới hạn áp suất (Rơ-le áp lực)
- Các bình áp lực
4. An toàn vận hành bảo dưỡng
- . Hướng dẫn
- Bổ sung môi chất lạnh:
- Bảo dưỡng:
- Sửa chữa.
5. Các thiết bị bảo vệ khác
 
Bài 17 (0,5 buổi): Điều hòa Inverter
I. Biến tần là gì
II. Nguyên lý làm việc cơ bản của điều hòa biến tần
III. Cấu tạo nguyên lý hoạt động của điều hòa Inverter
1. Động cơ máy nén DC từ- cơ
2. Động cơ quạt DC
3. Nguyên lý hoạt động cơ bản
4. Chức năng mắt thần thông minh
5. Chế độ hoạt động của dàn lạnh
6. Chế độ dàn nóng chạy không êm
7. Chế độ chạy chống nấm mốc
 
PHẦN IV (06 BUỔI): MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN TRONG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ MÁY GIẶT
 
Bài 1 (02 buổi): Các linh kiện điện tử thông dụng trong điều hoà không khí và máy giặt
I. Ôn tập các linh kiện và mạch điện cơ bản:
1. Các linh kiện: Điện trở, tụ điện, cuộn cảm...
2. Các mạch điện tử cơ bản
 
II.Các linh kiện thường dùng trong mạch điện Điều hòa và máy giặt dân dụng
1. Thyristor (SCR)
2. Triac (TR)
3. Tụ bảo vệ (ZNR)
4. Cảm biến:
5. Khóa điện tử:
- Rơle điện áp (ZL)
- Khởi động từ. (K)
6. Tổ hợp Triac (TSA)
7. Opto quang
- Opto quang DC
- Opto quang AC
III. Các linh kiện trong mạch điều khiển từ xa
1. Diode phát quang hồng ngoại
2. Diode cảm quang hồng ngoại
3. Mắt nhận đa năng
4. Mạch kiểm tra tay điều khiển từ xa
 
Bài 2 (02 buổi): Phân tích sơ đồ khối tổng quát mạch điều khiển điều hoà máy giặt
I. Khái niệm về Vi xử lý.
1. Khái niệm.
2. Nhiệm vụ.
3. Tín hiệu điều khiển
II. Sơ đồ khối trong quát mạch điều khiển điều hòa- máy giặt:
1. Sơ đồ:
2. Nhiệm vụ và nguyên lý hoạt động của các khối:
a. Nguồn cấp
b. Chức năng cuả IC điều khiển
c. Tín hiệu vào Vi xử lý
d. Mạch Dao động của VXL:
e. Mạch hiển thị:
f. Tín hiệu điều khiển:
g. IC Nhớ - Reset:
III. Phân tích sơ đồ mạch điều khiển máy điều hoà máy Sam sung
IV. Phân tích sơ đồ mạch điều khiển máy giặt Electrolux
 
 
Bài 3 (01 buổi): Các mạch điện cơ bản trong điều hoà và máy giặt
I. Mạch đóng mở máy nén và các phụ tải tương đương:
1. Mạch đóng mở máy nén dùng Relay:
a. Tác dụng linh kiện
b. Nguyên lý làm việc
2. Mạch đóng mở máy nén khởi động từ:
II. Mạch thay đổi 3 tốc độ quạt dàn lạnh:
1. Mạch thay đổi 3 tốc độ quạt dùng Relay
2. Mạch thay đổi 3 tốc độ quạt.
3. Mạch thay đổi 3 tốc quạt dùng tổ hợp Triac
III. Mạch điện Motor cánh vẫy (được kí hiệu trên mạch là A, B, C, D):
IV. Mạch đảo chiều quay động cơ trong máy giặt:
1. Mạch đảo chiều quay không đồng bộ 1 pha hay gặp máy giặt cửa trên:
2. Mạch đảo chiều quay động cơ Roto cuộn dây (máy giặt cửa ngang)
 
Bài 4 (01 buổi): Phân tích sơ đồ mạch điều khiển đa năng Trung Quốc
I. Sơ đồ
II. Nguyên lý làm việc mạch đa năng Trung Quốc 2 vỉ 1 chiều:
1. Nguồn cung cấp:
a. Nguồn xoay chiều:
b. nguồn AC= 12V
c. Nguồn DC
2. Nhiệm vụ của các chân VXL
3. Nguyên lý làm việc
III. Phương pháp thay vỉ đa năng của TQ cho các loại điều hòa.
1. Đấu dây cấp điện cho lốc và quạt dàn bên ngoài.
2. Cách đấu điện cho quạt dàn lạnh 3 dây (có Hall phản hồi) vào vỉ máy đa năng
3. Các đấu dây cho cánh vẫy.
4. Cách đấu dây để giữ lại các bộ phận cũ (mắt nhận, led, phím auto)
 
PHẦN V (04 BUỔI): MÁY GIẶT DÂN DỤNG
 
Bài 1 (01 buổi): Giới thiệu các loại máy giặt và nguyên lý hoạt động của máy giặt
I. Chủng loại máy giặt:
1. Phân loại theo thùng
2. Phân loại theo mức độ tự động hóa
3. Hình dạng thực tế
II. Nguyên lý hoạt động của máy giặt
1. Các tính năng của máy giặt
a. Độ giặt sạch và tỷ số giặt; Xuất mài mòn;
b. Tỷ lệ rũ sạch; Hiệu xuất vắt;
c. Tiếng ồn; Lượng nước tiêu thụ;
d. Thời gian vắt nước; Đặc tính khởi động và làm việc;
e. Thời gian hãm máy; Độ tăng nhiệt;
f. Tính năng cách điện (độ an toàn); Độ dò điện;
2. Chu trình làm việc của máy giặt
a. Chu trình làm việc chung của các loại máy giặt
b. Chu trình làm việc của máy giặt kiểu 2 thùng
c. Chu trình làm việc của máy giặt tự động kiểu cơ khí
d. Chu trình làm việc của máy giặt tự động điều khiển bằng vi xử lý
e. Chu trình làm việc của máy giặt tự động kiểu thùng quay ngang
 
 
Bài 2 (01 buổi): Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy giặt
I. Loại máy giặt tự động kiểu mâm giặt (máy cửa trên):
1. Hệ thống giặt – giũ – vắt
2. Hệ thống vào và ra nước
a. Van điện từ vào nước
b. Van điện từ xả nước
c. Phao khống chế mức nước
3. Hệ thống truyền động:
a. Động cơ
b. Bộ li hợp giảm tốc
4. Hệ thống khống chế
II/. Kết cấu máy giặt tự động kiểu thùng quay ngang – lồng ngang
1. Hệ thống giặt – giũ – vắt
2. Hệ thống vào ra nước
 
 
Bài 3 (01 buổi): Hệ thống điện trong máy giặt
I/ Hệ thống điện trong máy giặt cửa trên:
1. Sơ đồ chạy dây
2. Phân tích sơ đồ mạch máy giặt đa năng Trung Quốc
II. Hướng dẫn cấy lắp bo đa năng
 
Bài 4 (01 buổi): Phương pháp kiểm tra sự cố trong máy giặt
và cách khắc phục
I. Các phương pháp thường dùng để kiểm tra sự cố của máy giặt.
1. Phương pháp kiểm tra theo trình tự
2. Phương pháp kiểm tra cảm quan: Dùng mắt – mũi – tai – tay
3. Phương pháp kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng: Đo điện trở - đo điện áp.
II. Sự cố thường gặp ở máy giặt 2 thùng kiểu mâm giặt và cách khắc phục:
1. Mâm giặt không quay, động cơ điện không có tiếng kêu
2. Mâm giặt không quay, động cơ điện có tiếng kêu
3. Tốc độ quay của mâm giặt chậm lại
4. Mâm giặt lúc quay, lúc không
5. Mâm giặt không thể đảo chiều tự động
6. Hiệu quả giặt không tốt
7. Không xả được nước hoặc xả nước quá chậm
8. Bộ lọc tuần hoàn bị tắc, không có tác dụng
9. Thời gian hãm thùng vắt quá dài hoặc không hãm được
10. Thùng vắt không quay hoặc quay chậm
11. Thùng vắt khi quay rung mạnh
12. Hiệu quả vắt không cao
13. Van thoát nước bị dũ nước
14. Đáy thùng bị rỉ nước
15. Khi làm việc có mùi khác thường
16. Đồ vật giặt thường bị kẹt hoặc bị mài mòn
17. Có tiếng kêu khác thường
18. Khi máy giặt rung quá nhiều
19. Động cơ quá nóng
20. Dò điện
III. Sự cố thường thấy trong máy giặt tự động kiểu mâm giặt và cách khắc phục
1. Bật công tắc máy nhưng đèn chỉ thị không sáng và máy cũng không làm việc
2. Đèn hiển thị sáng → các bước vào nước, xả nước làm việc không bình thường
3. Nước vào đạt đến mức quy định mà không dừng thùng không quay
4. Đèn hiển thị sáng, vào nước – xả nước được nhưng không thực hiện được chương trình giặt
5. Cửa nhìn phía trước bị dò nước
 
 
B. THỰC HÀNH (35 BUỔI)
PHẦN I (4,5 BUỔI): THỰC HÀNH ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN
 
Bài 1 (02 buổi): Thực hành động cơ điện xoay chiều 1 pha
I. Tháo, lắp ráp động cơ:
1. Quan sát các bộ phận của block
2. Lắp ráp block
II. Xác định C, R, S của động cơ
1. Đo điện trở của động cơ điện
2. Đo kiểm tra
III. Chạy máy theo các sơ đồ
1. Sơ đồ động cơ điện xoay chiều 1 pha, có rơle khởi động (Sơ đồ 1)
2. Sơ đồ động cơ điện xoay chiều 1 pha, có Rơle và tụ khởi động (Sơ đồ 2)
3. Sơ đồ động cơ điện xoay chiều 1 pha, có tụ chạy (Sơ đồ 3)
4. Sơ đồ động cơ điện xoay chiều 1 pha, có tụ chạy, tụ khời động và rơle khởi động (Sơ đồ 4)
 
Bài 2 (0,5 buổi): Thực hành động cơ điện xoay chiều 3 pha
I. Tháo lắp động cơ
II. Quan sát các bộ phận
III. Các cách đấu nối động cơ
1. Đấu nối hình sao
2. Đấu nối tam giác
3. Chạy đảo chiều quay của động cơ
 
Bài 3 (0,5 buổi): Thực hành tụ điện
I. Nhận biết, phân loại tụ điện
II. Đọc thông số trên tụ
III. Đo kiểm tra tụ
IV. Chọn lắp tụ cho động cơ
1. Lắp tụ khởi động cho động cơ
2. Lắp tụ chạy
 
Bài 4 (0,5 buổi): Thực hành hàn trong sửa chữa điện lạnh
I. Sử dụng dụng cụ hàn
II. Thực hành hàn ống đồng với ống đồng
III. Thực hành hàn ống đồng với ống sắt
IV. Hàn lắp ráp các bộ phận
V. Thử kín hệ thống
 
 
Bài 5 (01 buổi): Thực hành máy nén hơi
I. Tháo, lắp ráp máy nén
1. Tháo, quan sát các bộ phận
2. Lắp ráp lại
II. Nạp dầu cho máy nén
1. Nạp dầu cho máy nén pistong
2. Nạp dầu cho máy nén roto
III. Đo hơi nén của máy nén
 
PHẦN II (5,5 BUỔI): THỰC HÀNH TỦ LẠNH
 
Bài 1 (01 buổi): Thực hành tủ lạnh trực tiếp
I. Tháo, lắp ráp các bộ phận
II. Cân chỉnh cáp tiết lưu
1. Cân cáp theo phương pháp 1
2. Cân cáp theo phương pháp 2
 
Bài 2 (0,5 buổi): Thực hành nạp ga tủ lạnh trực tiếp
I. Hút chân không hệ thống
1. Hút chân không bằng máy hút
2. Tự hút chân không
II. Quy trình nạp ga
III. Kiểm tra hệ thống
1. Kiểm tra cường độ dòng điện
2. Kiểm tra độ lạnh
 
Bài 3 (02 buổi): Thực hành hệ thống điện trong tủ lạnh
I. Nhận biết linh kiện
II. Đo, kiểm tra linh kiện
III. Lắp điện theo sơ đồ
IV. Kiểm tra hệ thống
1. Đo nguội kiểm tra
2. Chạy máy kiểm tra
 
Bài 4 (02 buổi): Thực hành tủ lạnh quạt gió (Nofrost)
I. Tháo, lắp tủ lạnh quạt gió
II. Nhận biết các linh kiện điện
III. Đo kiểm tra các linh kiện
IV. Lắp điện theo sơ đồ
V. Kiểm tra hệ thống
1. Đo nguội kiểm tra
2. Chạy máy kiểm tra
 
PHẦN III (12 BUỔI): THỰC HÀNH ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
 
Bài 1 (01 buổi): Thực hành điện máy điều hoà 1 cục
I. Nhận biết các linh kiện
II. Đo kiểm tra
III. Lắp điện theo các sơ đồ
IV. Kiểm tra hệ thống
1. Đo nguội kiểm tra
2. Chạy máy kiểm tra
 
Bài 2 (02 buổi): Thực hành nạp ga cho máy điều hoà một cục
I. Phương pháp hút chân không
II. Quy trình nạp ga
1. Quy trình nạp cho dây truyền
2. Chạy máy hút ga
III. Kiểm tra hệ thống
1. Kiểm tra cường độ dòng điện
2. Kiểm tra độ lạnh
 
Bài 3 (01 buổi): Thực hành tháo lắp máy điều hoà cục bộ (2 cục)
I. Tháo, lắp các khối bộ phận cục trong nhà
II. Tháo, lắp các khối bộ phận cục ngoài nhà
III. Chạy máy cục trong nhà, kiểm tra
1. Đo nguội kiểm tra
2. Chạy máy kiểm tra
IV. Chạy máy cục ngoài nhà, kiểm tra
1. Đo nguội kiểm tra
2. Chạy máy kiểm tra
 
Bài 4 (02 buổi): Thực hành lắp đặt máy điều hoà cục bộ
I. Vị trí lắp bộ máy
II. Lắp đặt cục trong nhà
III. Lắp đặt cục ngoài nhà
IV. Đi ống và bảo ôn cách nhiệt
V. Lắp điện
VI. Thao tác đóng mở van - tẩy khí
VII. Vận hành chạy kiểm tra
VIII. Hướng dẫn điều khiển từ xa
 
Bài 5 (01 buổi): TH Nạp ga, di chuyển và bảo dưỡng máy điều hoà cục bộ
I. Nạp ga
1. Hút chân không
2. Quy trình nạp ga
II. Di chuyển
1. Chạy máy thu hồi ga
2. Tháo dỡ, di chuyển
III. Bảo dưỡng
1. Chạy máy kiểm tra
2. Bảo dưỡng cục trong nhà
3. Bảo dưỡng cục ngoài nhà
4. Quấn bảo ôn, cách nhiệt
5. Chạy máy vận hành
 
Bài 6 (02 buổi): Thực hành máy điều hoà cục bộ 3 pha
I. Tháo, lắp ráp bộ phận cục ngoài nhà
II. Tháo, lắp ráp bộ phận cục trong nhà
III. Lắp điện cục trong nhà
IV. Lắp điện cục ngoài nhà
V. Lắp đặt hệ thống
VI. Chạy máy kiểm tra
VII. Thực hành mạch điều khiển
 
Bài 7 (02 buổi): Thực hành điều hoà xe ôtô
I. Quan sát các bộ phận của hệ thống
II. Tháo, lắp ráp máy nén
III. Tháo, lắp ráp hệ thống điện
IV. Nạp ga
1. Hút chân không cho hệ thống
2. Quy trình nạp ga
3. Kiểm tra lượng ga qua mắt ga (kính thăm ga)
 
Bài 8 (01 buổi): Thực hành kho lạnh - Buồng cấp đông
I. Quan sát cac bộ phận
II. Lắp hệ thống điện, điều khiển
III. Nạp ga cho hệ thống kho lạnh
1. Kiểm tra thử kín hệ thống
2. Hút chân không
3. Quy trình nạp ga
4. Chạy máy vạn hành
IV. Thay dầu máy
 
Bài 9 (01 buổi): Thực hành điều hòa Inverter
I. Lắp đặt điều hòa Inverter:
1. Lắp đặt cục lạnh
2. Lắp đặt cục nóng
3. Nối ống dây ga, bảo ôn cách nhiệt
- Loại ống đủ tiêu chuẩn chiều dày ống
- Loại bảo ôn đủ tiêu chuẩn chiều dầy đường ga đi và đường ga về dùng bảo ôn riêng từng ống
4. Thử kín hệ thống
5. Tẩy khí dàn lạnh
6. Lắp điện cho hệ thống
II. Qui trình nạp ga R22, R410A:
1. Hút chân không cho cục nóng
2. Nạp ga lỏng vào cục nóng
III. Chạy máy kiểm tra kỹ thuật:
1. Cấp điện cho hệ thống
2. Bật chạy máy theo tiến trình chạy
3. Kiểm tra hệ thống đối với ga22 ở nhiệt độ môi trường 32 độ
IV. Hướng dẫn kiểm tra mã lỗi trên máy
1. Mã lỗi trên đèn báo
2. Mã lỗi trên điều khiển từ xa
 
PHẦN IV (07 BUỔI): THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
 
Bài 1 (02 buổi): Thực hành linh kiện điện tử thông dụng trong điều hoà không khí
I. Thực hành SCR: Nhận biết, đo đạc và xác định các cực
II. Thực hành TRIAC: Nhận biết, đo đạc và xác định các cực
III. Thực hành Động cơ điện xoay chiều 1 pha,
IV. THực hành Điốt phát, điốt thu và mắt nhận
V. Thực hành Điốt ghép quang :Nhận biết, đo đạc và xác định các cực
VI. Rơle điện áp và khởi động từ: Nhận biết, đo đạc và xác định các cực

Bài 2 (03 buổi): Thực hành mạch điều khiển trên các máy Trung Quốc, các máy LG, Sam Sung
I. Nhận biết các khối
II. Dò mạch các khối
III. Đo điện áp các khối
IV. Sửa chữa hỏng hóc
 
Bài 3 (02 buổi): Thực hành cấy lắp board đa năng
I. Cấy lắp board đa năng Trung Quốc - Loại 1 vỉ
II. Cấy lắp board đa năng Trung Quốc - Loại 2 vỉ
III. Cấy lắp bo điều khiển trên máy có sử dụng khởi động từ
 
PHẦN V (06 BUỔI): THỰC HÀNH MÁY GIẶT DÂN DỤNG
 
Bài 1 (01 buổi): Hướng dẫn sử dụng các chức năng và nhận biết các khối của máy giặt
I. Hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy giặt
II. Hướng dẫn nhận biết các khối trong máy giặt
 
Bài 2 (02buổi): Thực hành tháo lắp và đo đạc các chế độ của máy giặt
I. Hướng dẫn tháo lắp máy giặt kiểu lồng quay đứng
II. Hướng dẫn tháo lắp máy giặt kiểu lồng quay ngang
III. Đo đạc, kiểm tra các chế độ của máy giặt
 
Bài 3 (02 buổi): Thực hành sửa chữa mạch điện tử điều khiển máy giặt
I. Nhận biết các khối và linh kiện chính
II. Dò mạch và đo đạc nguội
III. Đo điện áp và khảo sát nguyên lý hoạt động của mạch
IV. Thực hành sửa chữa PAN
 
Bài 4 (01 buổi): Tổng kết ôn tập toàn bộ chương trình- Kiểm tra
 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ HANEL
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO
GIÁM ĐỐC
 
 
Trần Việt Cường