Thư viện hình ảnh
Thư

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ học nghề
Liên hệ học nghề
Ms Yến 0983.093.081 - Ms Tâm 0978.467.458
Tiếp nhận phản hồi
Tiếp nhận phản hồi
Mr Hoàn: 0988.364.082
Đối tác

Đề cương lớp sửa chữa máy tính laptop và máy tính PC

 
KHOÁ HỌC NGHỀ SỬA CHỮA
LAPTOP VÀ MÁY TÍNH PC
Thời gian: 4,0 tháng : số buổi: 85 buổi
Trong đó: Laptop 65 buổi
Mày tính PC 20 buổi
 
 
 
Phần thứ nhất:  
                                      SỬA CHỮA LAPTOP
                                               (65 Buổi)

A. Lý thuyết (20 buổi)
  
 
Bài 1 (02 buổi) Tổng quan về máy tính- Máy tính xách tay (Laptop)
  
I. Máy tính - Laptop ? Phân loại laptop
 
1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản của Laptop
 
2. Phân loại laptop và nhận biết các dòng máy Laptop trên thị trường
 
II. Sơ đồ khối tổng quát và nguyên lý làm việc của Laptop
 
1. Sơ đồ khối laptop
 
2. Phân tích sơ đồ khối Laptop
 
3. Tính năng niệm vụ các giao tiếp cơ bản giữa các khối trong Laptop
  
Bài 2 (08 buổi): Nguồn trong máy Laptop
 
I. Adapter
 
II. Mạch nguồ đầu vào Vin (Vbat), mạch sạc Pin và mạch quản lý Pin
 
III. Mạch nguồn cấp trước 3v; 5v, nguồn cấp sau 3v, 5v
 
IV. Mạch cấp nguồn cho CPU
 
V. Mạch cấp nguồn cho RAM,
 
VI. Mạch cấp nguồn cho Chip VGA, Chipset bắc N, Chipset nam S
 
V.II Các mạch nguồn khác
 
VIII. Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch quản lý và cung cấp nguồn đặc trưng cho các dòng máy Laptop Sony, Acer, HP, IBM…
 
Bài 3 (02 buổi): Khối chipset cầu bắc N, chipset cầu nam S và chips VGA
 
I. Khối chipset cầu bắc N
 
II. Khối chipset cầu nam S
 
III. Khối chipset VGA
 
IV. Phân tích khối và sơ đồ mạch tắc hoạt động của chipset các dòng máy Sony, IBM, Acer, HP, Dell….
 
Bài 4 (01 buổi): Khối điều khển MCU
   
I. Sơ đồ khối
 
II. Nguyên lý hoạt động của các khối
 
III. Phân tích trên sơ đồ nguên lý mạch MCU (các máy IBM, COMPAQ HP, TOSHIBA, ACER, SONY….)
 
IV. Phương pháp Kiểm tra đo đạc sửa chữa
  
Bài 5 (01 buổi): Khối điều khiển vào ra I/O
  
I. Khối mạch I/O bàn phím (KeyBoard)
 
II. Khối mạch I/O chuột (Mouse)
 
III. Khối mạch I/O ccổng song song (Parallel)
 
IV. Khối mạch I/O nối tiếp (COM)
 
V. Phân tích trên các sơ đồ nguyên lý các dòng máy Laptop của các hãng
  
Bài 6 (01 buổi): Khối BIOS và CMOS
  
I. Khái niệm, cấu tạo của BIOS và CMOS
 
1. Khái niệm BIOS, CMOS
 
2. Cấu tạo của BIOS, CMOS 
 
II. Nguyên lý hoạt động của BIOS, CMOS
 
1. Nguyên lý hoạt động của BIOS
 
2. Nguyên lý hoạt động của CMOS
 
III. Phân tích sơ đồ ngyên lý các dòng máy thông dụng và hướng dẫn nạp rm BIOS
  
Bài 7 (01 buổi): Bộ nhớ
 
I. Bộ nhớ RAM
 
1. Khái niệm và đặc điểm của bộ nhớ RAM
 
2. Cấu tạo bộ nhớ RAM
 
3. Nhiệm vụ, chức năng của bộ nhớ RAM
  
II. Khối bộ nhớ RAM - VGA
  
1. Khái niệm, đặc điểm và cấu tạo bộ nhớ RAM - VGA
 
2. Nhiệm vụ, chức năng của bộ nhớ RAM – VGA
 
3. Phân tích trên sơ đồ nguyên lý các dòng máy thông dụng
  
Bài 8 ( 01 buổi) Các thiết bị ngoại vi
 
Card sound
 
Card mạng Lan/Read…
 
Phân tích kiểm soát trên các sơ đồ mạch nguyên lý các dòng máy cơ bản.
  
Bài 9 (03 buổi): Màn hình Laptop
  
I. Khái niệm, cấu tạo Màn hình LCD, Plasma, LED
 
II. Nguyên lý hoạt động
 
III. Mạch tạo cao áp
 
IV. Mạch giải mã tín hiệu
 
V. Phân tích kiểm soát trên sơ đồ mạch các dòng máy cơ bản
 
VI.Các loại màn hình
  
Bài 10: Test Mainboard và sử dụng máy đo hiện sóng để chữa Latop
 
I. Khái niệm và Cấu trúc card test
 
2. Nguyên tắc và quá trình Test
 
3. Các loại card test main
 
4. Cách đọc mã lỗi khi test các loại Main
 
5. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng máy hiện sóng
 
6. Hướng dẫn sử dụng máy hiện sóng trong sửa chữa Laptop
 
B. Thực hành (44 buổi)
 
Bài 1 (02 buổi): Thực hành tháo lắp Laptop
 
I. Thực hành tháo Laptop
 
1. Nguyên tắc và cách tháo Laptop
 
2. Những chú ý trong quá trình tháo Laptop
 
II. Thực hành lắp Laptop
 
1. Nguyên tắc và cách lắp Laptop chuẩn xác
 
2. Những chú ý trong thao tác lắp Laptop
 
Bài 2 (02): Thực hành nhận biết các khối
 
I. Cách nhận biết các khối
 
1. Nhận biết khối theo phương pháp dò xuôi dò ngược
 
2. Nhận biết khối theo nhận dạng và các đặc điểm khác biệt
 
3. Nhận biết khối theo sơ đồ nguyên lý …
 
II. Luyện tập nhận biết khối
 
1. Luyện tập và xác định các khối
 
2. Xác định các điểm chính dùng để đo nguội, đo nóng, đo xung trên các khối trên máy
 
Bài 3 (05 buổi): Thực hành nhận biết và tháo lắp các linh kiện (Tập hàn khò linh kiện)
 
I. Nhận biết các linh kiện trên Laptop
 
1. Nhận biết linh kiện dựa vào ký hiệu trên thân linh kiện
 
2. Nhận biết linh kiện dựa vào ký hiệu chữ số, chữ viết trên bảng mạch in
 
3. Nhận biết theo khối
 
II. Luyện tập đo nguội trên Laptop
 
- Đo ngắn mạch, đo giao tiếp, đo dios, bán dẫn, mosfet, các cuộn cảm lọc các điện trở và tụ điện…
 
III. Giới thiệu các loại máy khò hàn và các nút chức năng chính
 
IV. Luyện tập khò hàn và tháo lắp linh kiện
 
V. Luyện tập khò hàn và tháo lắp IC chân gầm
 
VI. Luyện tập khò hàn và tháo lắp IC chân chìa
 
VII. Luyên tập tháo lắp chipset…
 
Bài 4 (10 buổi): Thực hành sửa chữa Adapter và các mạch quản lý cung cấp nguồn
 
I. Sửa chữa mạch nguồn Vin (Vbat) cấp trước, nguồn sạc pin, quản lý pin
 
II. Kiểm tra sửa chữa nguồn 3V, 5V cấp trước, cấp sau
 
III. Sửa chữa mạch cấp nguồn cho CPU
 
IV. Sửa chữa mạch cấp nguồn cho RAM, VGA, chipset bắc N, chopset nam S
 
V. Sửa chữa các mạch nguồn khác cấp cho toàn máy
 
Bài 5 (06 buổi): Thực hành sửa chữa khối chipset cực bắc N, chipset cực nam S và chipset VGA
 
I. Sửa chữa khối chipset cầu bắc N
 
II. Sửa chữa khối chipset cầu nam S
 
Sửa chữa khối chips VGA
 
Thực hành đóng chipset
 
Bài 6 (02 buổi): Thực hành sửa chữa khối điều khiển MCU và khối I/O
 
I. Sửa chữa khối điều khiển MCU
 
II. Sửa chữa khối điều khiển I/O
 
1. Khối mạch I/O bàn phím (KeyBoard)
 
2. Khối mạch I/O chuột (Mouse)
 
3. Khối mạch I/O cổng song song (Parallel)
 
4. Khối mạch I/O nối tiếp (COM)
 
Bài 7 (02 buổi): Hướng dẫn thực hành nap BIOS và chuẩn đoán các lỗi BIOS
 
I. Hướng dẫn phương pháp nap BIOS
 
1. Giới thiệu bộ nạp BIOS
 
2. Các chức năng chính của bộ nạp
 
3. Một số thao tác cơ bản
 
II. Thực hành chuẩn đoán các lỗi BIOS
 
1. Nhận biết các lỗi
 
2. Phân tích và xử lý các lỗi
 
Bài 8 (02 buổi): Thực hành sửa chữa các thiết bị ngoại vi
 
I. Sửa chữa card Sound
 
II. Sửa chữa các card mạng Lan, Read…
 
Bài 9 (05 buổi): Thực hành sửa chữa màn hình hiển thị LCD của Laptop
 
 
I. Sửa chữa mạch cao áp
 
1. Dò mạch, đo nguội
 
2. Đo nóng sửa chữa
 
II. Sửa chữa mạch giải mã tín hiệu
 
Dò mạch đo nguội
 
Đo nóng, sửa chữa
 
Bài 10 (08 buổi): Thực hành sửa chữa chung trên các loại Laptop bằng máy đo hiện sóng
 
1. IBM, Lenovo
 
2. Compaq
 
3. Toshiba
 
4. ACER
 
5. Dell
 
6. SONY VAIO…..
 
7. Asus, HP
 
Đánh pan sửa chữa cơ bản và nâng cao (Học sinh học có thể đăng ký học thêm phần này với thời gian từ 2 - 4 tuần tùy theo khả năng và sức học)
 
C. Tổng kết (01 buổi)
 
Tổng kết giải đáp thắc mắc, kiểm tra đánh giá chất lượng (01 buổi)
 
 
Phần thứ hai
                                               SỬA CHỮA MÁY TÍNH PC
                                                              (20 buổiI)
 
A. Lý thuyết (06 buổi)
 
Bài 1: Tổng quan về máy tính PC- Lắp ráp, Cài đặt và quản lý máy tính

I. Tổng quan về máy tính PC:
1. Khái niệm và lịch sử phát triển máy tính
2. Các thành phần – phần cứng máy tính:
- Main board (Bo mạch chủ) – Bộ nhớ Rom
- CPU (Central Processor Unit) – Vi xử lý
- Bộ nhớ Ram (Radom Access Memory)
- Case và bộ nguồn
- Ổ đĩa cứng HDD (Hard Disk Driver)
- Ổ đĩa CD ROM (CompACT DICK ROM)
- Ổ đĩa mềm FDD (Floppy Disck Driver)
- Bàn phím (Keyboard)
- Chuột (Mouse)
- Card màn hình (Card Video)
- Màn hình Monitor
- Sự trao đổi thông tin giữa các thiết bị
II. Hướng dẫn lắp ráp máy tính:
1. Chọm thiết bi:
- Chọn thiết bị theo mục đích sử dụng
- Chọn thiết bị theo sự tương thích với nhau
- Các dụng cụ cần thiết
2. Lắp ráp máy tính:
- Lắp CPU, quạt CPU, Ram vào Main
- Lắp Maik vào case
- Lắp nguồn
- Lắp ổ cứng, ổ Mềm, ổ CD Rom
- Lắp card Video
III. Cài đặt phần mềm cơ bản,phần mềm ứng dụng và quản lý máy tính:
1. Cài đặt và thiết lập CMOS:
- Khái niệm về CMOS
- Thiết lập CMOS
- CMOS của Main board thông dụng
2. Cài đặt hệ điều hành Window:
- Khái niệm hệ điều hành
- Chức năng chính yếu của hệ điều hành.
- Nhiệm vụ của hệ điều hành
- Cài đặt hệ điều hành Windows XP
3. Cài đặt Driver và các phần mền ứng dụng
- Khái niệm và phân loại chương trình ứng dụng
- Cài đặt tổng quát chương trình ứng dụng
- Cài đặt theo nhóm ứng dụng
- Hủy/Gỡ bỏ chương trình ứng dụng đã cài
- Tạo đĩa khởi động – Sao chép dữ liệu- Xem mã cài trong Windows
- Cài đặt thiết bị: Card màn hình, card âm thanh, máy in…
 
Bài 2: NGUỒN ATX
I. Tổng quan về nguồn xung và nguồn ATX:
1. Nguyên lý nguồn xung:
1.1. Khái niệm:
1.2. Các sơ đồ nghịch lưu :
- Sơ đồ nghịch lưu nối tiếp
- Sơ đồ nghịch lưu song song
2. Khái niệm nguồn máy tính (ATX):
II. Sơ đồ khối nguồn ATX:
1. Sơ đồ khối
2. Chức năng các khối
3. Các mức điện áp chuẩn và quy ước màu dây
III. Các mạch điện cơ bản trong nguồn ATX:
1. Mạch lọc nhiễu công nghiệp và nắn lọc sơ cấp 300VDC
1.1. Sơ đồ
1.2. Phân tích sơ đồ:
- Tác dụng linh kiện
- Nguyên lý hoạt động
2. Khái niệm mạch 5vsb
- MẠch 5VSB sử dụng IC7805
- Mạch 5VSB sử dụng IC ghép quang
3. Mạch dao dộng chính:
3.1. Mạch dao động dùng IC TL494 hoặc KA7500
3.2. Nguyên lý hoạt động
4. Phân tích hoạt động của mạch nguồn chính:
4.1. Sơ đồ
4.2. Nguyên lý hoạt động
5. Mạch bảo vệ (hay còn gọi là mạch PG):
5.1. Điện áp bảo vệ P.G (Power Good) là gỡ
5.2. Phân tích mạch tạo ỏp P.G trờn bộ nguồn POWER MASTER
- Sơ đồ nguyên lý của khối nguồn và khu vực mạch tạo áp P.G:
- Sơ đồ khu vực mạch tạo áp P.G
- Nguyờn lý hoạt động của mạch tạo áp P.G
5.3. Phõn tớch mạch tạo ỏp P.G trên bộ nguồn SHIDO
- Sơ đồ nguyên lý của khối nguồn và khu vực mạch tạo áp P.G
- Sơ đồ khu vực mạch tạo áp P.G
- Nguyên lý hoạt động của mạch tạo áp P.G trên nguồn SHIDO
IV. Phân tích sơ đồ nguồn ATX sử dụng IC dao động TL494
1. Mạch Chỉnh lưu
2. Mạch nguồn cấp trước: (5V Standby – Dây màu tím) hay còn gọi là nguồn phụ (Secon power supply)
3. Mạch công tắc (Cũn gọi Power ON)
4. Hoạt động nguồn chính:
5. Hoạt động ổn áp
6. Mạch Power Good
7. Mạch quá áp (overvoltage)
 
Bài 3 : Sửa chữa Mainboard
I. Khỏi niệm Mainboard:
1. Khái niệm
2. Chức năng nhiệm vụ
II. Sơ đồ khối Mainboard:
1. Sơ đồ khối
2. Phân tích tác dụng các khối
3. Nguyên lý hoạt động của Mainboard
III. Phân tích các thành phần và các mạch điện trên Mainboard
1. Xác định và phân loại socket (Đế cắm CPU): SK478, SK775, SK AMD
2. Phân tích chip cầu bắc, chip cầu nam, IC I/O, ROM, CLK và các chuẩn giao tiếp
2.1. Chip cầu bắc:
- Khái niệm chipset
- Nhiệm vụ chip cầu bắc
- Các loại chip cầu bắc
- Thông số cơ bản chip cầu bắc
- Cách xác định chip cầu bắc
- Hiện tượng hư hỏng và Phương pháp đo kiểm tra
2.2. Chip cầu nam:
- Nhiệm vụ chip cầu nam
- Các loại chip cầu nam
- Cách xác định chip cầu nam
- Hiện tượng hư hỏng và Phương pháp đo kiểm tra
2.3. ROM BIOS:
- Khái niệm Rom Bios
- Nhiệm vụ Rom Bios
- Cách xác định Rom Bios
- Hiện tượng hư hỏng và Phương pháp đo kiểm tra
2.4. Mạch CLK:
- Nhiệm vụ mạch CLK
- Sơ đồ khối
- Cách xác định mạch CLK
- Hiện tượng hư hỏng và Phương pháp đo kiểm tra
2.5. IC I/O:
- Khái niệm và nhiệm vụ IC I/O
- Các loại IC I/O
- Cách xác định IC I/O
- Hiện tượng hư hỏng và Phương pháp đo kiểm tra
2.6. Các cổng giao tiếp:
- Nhiệm vụ các cổng giao tiếp
- Đặc điểm các cổng giao tiếp
- Cách xác định các cổng giao tiếp
- Hiện tượng hư hỏng và Phương pháp đo kiểm tra
3. Hệ thống quản lý và phân phối nguồn trên Main:
3.1. Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động các khối:
- Sơ đồ khối và tác dụng của các khối
- Nguyên lý hoạt động
3.2. Phân tích mạch khởi động nguồn của Mainboard:
- Nhiệm vụ mạch khởi động nguồn
- Sơ đồ mạch khởi động nguồn
- Phân tích sơ đồ
- Nguyên lý hoạt động
- Phương pháp xác định các kiểu mạch khởi động nguồn
- Hiện tượng hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa
3.3. Phân tích mạch cấp nguồn cho CPU (Mạch VRM):
- Nhiệm vụ mạch VRM
- Sơ đồ mạch VRM
- Phân tích sơ đồ
- Nguyên lý hoạt động
- Phương pháp xác định mạch VRM
- Hiện tượng hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa
3.4. Phân tích mạch cấp nguồn cho Ram:
- Nhiệm vụ mạch cấp nguồn cho Ram
- Sơ đồ mạch cấp nguồn cho Ram
- Phân tích sơ đồ
- Nguyên lý hoạt động
- Phương pháp xác định mạch cấp nguồn cho Ram
- Hiện tượng hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa
3.5. Phân tích mạch cấp nguồn cho Chip cầu bắc , chip cầu nam:
- Nhiệm vụ mạch cấp nguồn cho Chipset
- Sơ đồ mạch cấp nguồn cho Chipset
- Phân tích sơ đồ
- Nguyên lý hoạt động
- Phương pháp xác định mạch cấp nguồn cho Chipset
- Hiện tượng hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa
4. Hướng dẫn sử dụng Card test Main
5. Hướng dẫn nạp Rom Bios
 
Bài 4: Monitor LCD
1. Khái niệm Monitor LCD
2. Sơ đồ khối Monitor LCD
- Sơ đồ khối monitor LCD
- Phân tích sơ đồ khối
- Nguyên lý hoạt động
3. Phân tích sơ đồ mạch điện các khối monitor LCD
3.1. Phân tích sơ đồ mạch điện khối nguồn
- Nhiệm vụ khối nguồn
- Sơ đồ khối mạch nguồn
- Nguyên lý hoạt động
- Phân tích sơ đồ mạch nguồn sử dụng IC dao động KA3842,SG6105
- Phân tích sơ đồ mạch nguồn kiểu STR
- Phân tích sơ đồ mạch nguồn sư dụng bộ dao động nghẹt
- Phương pháp xác định vị trí và các kiểu mạch nguồn
- Hiện tượng hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa
3.2. Phân tích sơ đồ mạch điện khối cao áp- Inverter:
- Nhiệm vụ khối cao áp
- Sơ đồ khối mạch cao áp
- Nguyên lý hoạt động
- Phân tích sơ đồ mạch cao áp không sử dụng mạch hạ áp
- Phân tích sơ đồ mạch cao áp có sử dụng mạch hạ áp
- Phương pháp xác định vị trí và các kiểu mạch cao áp
- Hiện tượng hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa
3.3. Phân tích sơ đồ mạch điện khối Vi xử lý:
- Nhiệm vụ khối vi xử lý
- Sơ đồ khối vi xử lý
- Nguyên lý hoạt động
- Phương pháp xác định vị trí khối vi xử lý
- Hiện tượng hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa
3.4. Phân tích sơ đồ mạch điện khối xử lý tin hiệu:
- Nhiệm vụ khối xử lý tín hiệu
- Sơ đồ khối vi xử lý
- Nguyên lý hoạt động
- Phương pháp xác định vị trí khối xử lý tín hiệu
- Hiện tượng hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa
3.5. Phân tích sơ đồ mạch điện khối Màn hình- Panel
- Nhiệm vụ khối màn hình
- Cấu tạo màn hình LCD
- Nguyên lý hoạt động
- Phương pháp xác định các thành phần của màn hình LCD
- Hiện tượng hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa
3.6. Phân tích sơ đồ nguyên lý các Monitor thông dụng:
- Monitor SAMSUNG
- Monitor LG
- Monitor DELL

B. THỰC HÀNH (12 buổi)
  
Bài 1: Thực hành nhận biết, kiểm tra thiết bị và lắp ráp máy tính – Cài đặt hệ điều hành- Cài các Thiết bị ứng dụng và quét vi rút
I. Nhận biết và kiểm tra thiết bị
II. Hướng dẫn lắp ráp máy tính :
1. Lắp CPU, quạt CPU, RAM vào Main
2. Lắp Main vào case
3. Lắp nguồn
4. Lắp ổ cứng, ổ mềm, ổ CD ROM
5. Lắp card video….
III. Cài đặt hệ điều hành
1. Cài đặt thiết bị: Card màn hình, card âm thanh, máy in
2. Cài đặt chương trình ứng dụng
3. Gỡ bỏ chương trình ứng dụng
4. Quét vi rút
 
Bài 2: Thực hành nhận biết, đo đạc linh kiện và tập khò hàn
I. Thực hành nhận biết linh kiện
II. Thực hành hàn và khò hàn linh kiện
1. Thực hành hàn và tháo lắp linh kiện bằng mỏ hàn xung
2. Thực hành khò hàn tháo các loại IC chân chìa và chân gầm
3. Thực hành khò hàn lắp các loại IC chân chìa và chân gầm
 
Bài 3: Thực hành sửa chữa nguồn ATX
1. Nhận biết các khối
2. Hướng dẫn dò các đường mạch chính và đo điện áp
3. Thực hành sửa chữa các khối:
- Sửa mạch chống nhiễu công nghiệp, mạch lọc nguồn 300V
- Sửa mạch nguồn +5VSB
- Sửa mạch Dao động, khuếch đại Đệm, Công suất
 
Bài 4: Thực hành sửa chữa Mainboard
1. Thực hành nhận biết và dò mạch các khối trên MainBoard
- Xác định đời MainBoard, chủng loại MainBoard
- Xác định các khối trên MainBoard
- Luyện tập xác định các khối trên MainBoard của các loại MainBoard khác
2. Thực hành sửa chữa các mạch nguồn trên Main:
- Sửa chữa nguồn khởi động
- Sửa chữa nguồn cấp cho CPU
- Sửa chữa nguồn cấp cho RAM, Chipset
3. Thực hành kiểm tra và thay thế Socket:
- Phương pháp kiểm tra socket
- Phương pháp làm chân và thay socket
4. Thực hành kiểm tra và thay thế Chipset
- Phương pháp kiểm tra Chipset
- Phương pháp làm chân và thay Chipset
5. Thực hành sửa chữa khối tạo xung clock và ROM BIOS
- Hướng dẫn dò mạch chi tiết
- Hướng dẫn đo đạc và sửa chữa
- Luyện tập sửa chữa một số PAN
- Phương pháp xác định hư hỏng và nạp ROM
6. Thực hành sửa các cổng giao tiếp;
- Kiểm tra và sửa chữa các PAN liên quan đến I/O
- Kiểm tra và sửa chữa các PAN liên quan đến Card mạng
- Kiểm tra và sửa chữa các PAN liên quan đến card sound
 
Bài 5: Thực hành Sửa chữa Monitor LCD
1. Hướng dẫn tháo lắp và nhận biết các khối
- Hướng dẫn tháo lắp Monitor LCD
- Nhận biết các khối
2. Thực hành sửa chữa khối nguồn:
- Hướng dẫn dò mạch khối nguồn
- Hướng dẫn đo nóng
- Luyện tập sửa chữa một số PAN
3. Thực hành sửa chữa khối tạo điện áp cao áp - Inverter
- Hướng dẫn dò mạch khối cao áp
- Hướng dẫn đo nóng
- Luyện tập sửa chữa một số PAN
4. Thực hành sửa chữa khối vi xử lý và xử lý tín hiệu:
- Hướng dẫn dò đường cấp nguồn, một số đường tín hiệu chính
- Hướng dẫn đo nóng
- Luyện tập sửa chữa một số PAN

                                                    Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo dạy nghề Hanel
                                                                                                                 Giám đốc: (Đã ký)