Thư viện hình ảnh
Thư

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ học nghề
Liên hệ học nghề
Ms Tâm: 0936 280 329;
Tiếp nhận phản hồi
Tiếp nhận phản hồi
Mr Cường: 0903 406 798
Liên hệ học nghề
Liên hệ học nghề
Mr Tuyên; Ms Huyền : (04) 38692028
Đối tác

Thiếc hàn

Thiếc hàn cuộn nhỏ
 + Dùng cho kỹ thuật chất lượng tốt
 + Giá bán: 5.000 vnd / cuộn
 + Hình ảnh:
Tên sản phẩm Thiếc hàn
Chức năng Bổ sung vào các bo mạch điện tử
Đơn giá 5.000 / cuộn