Thư viện hình ảnh
Thư
Video clip
Đối tác
Đối tác 1Đào tạo dạy nghềhanel trading nhà phân phối các sản phẩmCông ty cp Hanel xốp nhựaCông ty cp giải pháp phần mềm HanelHanel MobileĐào Nhật Minh

Đề cương lớp học điện tử cơ bản

 
I/ Thông tin chung
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Lớp học Ngày hoặc tối : 21 buổi

 
- Chương trình học lý thuyết sử dụng "máy chiếu" trình chiếu rõ các linh kiện và các loại mạch điện
- Chương trình thực hành có sử dụng các bảng mạch Vi Tính - Điện Thoại- Ti Màu LCD để học viên nhận biết làm quen
 
 
Bài 1 (01 buổi): CÁC LOẠI NGUỒN ĐIỆN
Lý thuyết
I. Nguồn điện 1 chiều:
1. Khái niệm
2. Ký hiệu- Sử dụng máy chiếu biểu thị dạng nguồn điện
3. Đơn vị đo - cách đo
4. Các cách mắc nguồn điện 1 chiều
5. Dòng điện 1 chiều
6. Ứng dụng của nguồn điện 1 chiều
 
II. Nguồn điện xoay chiều:
1. Khái niệm, ký hiệu và hình dạng
2. Các đại lượng đặc trưng
3. Ứng dụng của nguồn điện xoay chiều
Thực hành, Sử dụng đồng hồ vạn năng và máy hiện sóng
I. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng:
1. Giới thiệu các thành phần của đồng hồ trên máy chiếu
2. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện áp một chiều
3. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo dòng điện một chiều
4. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo điện áp xoay chiều
II. Hướng dẫn sử dụng máy hiện sóng:
1. Hướng dẫn sử dụng các thang đo
2. Một số chú ý khi sử dụng máy hiện sóng
 
Bài 2 (01 buổi): ĐIỆN TRỞ
Lý thuyết
I. Điện trở :
1. Khái niệm
2. Ký hiệu : Trên sơ đồ và trong thực tế (sử dụng máy chiếu biểu thị các dạng )
3. Đơn vị đo- công suất của điện trở
4. Phân loại :
- Điện trở thường (Cả loại đọc theo vạch màu)
- Điện trở công suất
- Điện trở ổn áp
- Biến trở
- Chiết áp
- Điện trở nhiệt
- Điện trở ổn áp
- Quang trở
- Điện trở cầu chì
- Điện trở khối, điện trở dán (Đọc số và màu trên thân)
* Mỗi loại trên nêu rõ : Hình dạng, đặc điểm, cách đo kiểm tra, công dụng (Sử dụng chiếu hình dạng từng loại)
Thực hành
5. Cách đọc trị số các điện trở và đo từng loại điện trở
- Giới thiệu bảng quy luật mầu, cách đọc giá trị
- Thực hành đọc gía trị điện trở 4 vòng màu , điện trở 5 vòng màu
6. Cách mắc điện trở
- Giới thiệu sử dụng đồng hồ thang đo ôm
- Thực hành đo điện trở bằng đồng hồ thang đo ôm xác định điện trở tốt xấu
- Hướng dẫn thay thế
II. Thực hành Điện trở dán trên các bảng mạch Điện thoại- Vi tính- Ti vi LCD
- Nhận biết điện trở dán , hướng dẫn đọc giá trị điện trở theo luật bội số
 
Bài 3 (01 buổi): TỤ ĐIỆN
Lý thuyết
I. Tụ điện :
1. Cấu tạo
2. Ký hiệu, sử dụng máy chiếu biểu thị các dạng Tụ Điện
3. Tính chất của tụ điện
4. Đơn vị tính của tụ điện: Đơn vị, điện áp
5. Phân loại :
- Tụ thường
- Tụ hóa
- Tụ Tantal
- Tụ biến đổi
- Tụ bán chỉnh
- Mạng các tụ điện
- Tụ dán
* Nêu rõ : Hình dạng, đặc điểm, cách đọc trị số đo đạc kiểm tra, công dụng của từng loại tụ , hướng dẫn thay thế
6. Các cách mắc và tính giá trị của tụ điện
7. Sự nạp điện và phóng điện của tụ điện
Thực hành
1. Hướng dẫn, nhận biết, đọc các thông số và đo đạc tụ thường (không phân cực)
2. Hướng dẫn, nhận biết, đọc các thông số và đo đạc tụ hoá
3. Hướng dẫn, nhận biết, đọc các thông số và đo đạc tụ theo vạch mầu
4. Nhận biết các loại Điện trở trên bảng mạch Vi tinh- Điện Thoại - LCD
II. Thực hành nhận biết Tụ Điện dán trên các bảng mạch Điện thoại- Vi tính- Ti vi LCD
 
Bài 4 (01 buổi): CUỘN CẢM - BIẾN ÁP
Lý thuyết
I. Cuộn cảm:
1. Cấu tạo
2. Ký hiệu, sử dụng máy chiếu biểu thị các dạng Cuộn cảm
3. Đơn vị đo: 1 chiều, xoay chiều
4. Tính chất
Thực hành:
5. Nhận biết, phân loại :
- Cuộn không có lõi
- Cuôn có Lõi Fe rít
- Cuộn lõi điều chỉnh được
- Cuộn có Lõi sắt từ
* Nêu rõ : Hình dạng, đặc điểm, cách đọc trị số đo đạc kiểm tra, công dụng của từng loại cuộn cảm , hướng dẫn thay thế
7. Thực hành chứng minh tác dụng của cuộn cảm đối với điện áp, dòng điện xoay chiều
8 . Thực hành xác định các loại cuộn cảm trên các bảng mạch Điện thoại- Vi tính- Ti vi LCD
 
II. Biến áp:
Lý Thuyết
1. Cấu tạo
2. Ký hiệu sử dụng máy chiếu biểu thị các dạng Biến áp
3. Nguyên lý hoạt động
4. Tính chất của biến áp
5. Phân loại:
- Biến áp cách ly
- Biến áp tự ngẫu
Thực hành :
6. Nhận biết các loại biến áp
7. Xác định các cuộn dây sơ cấp, thứ cấp
8. Đo đạc, kiểm tra tốt xấu , hướng dẫn thay thế
9. Ứng dụng
10. Thực hành xác định các loại biến áp trên các bảng mạch Điện thoại- Vi tính- Ti vi LCD
 
 
Bài 5 (01 buổi): CHẤT BÁN DẪN, ĐIỐT
Lý thuyết
I. Chất bán dẫn: (Trình bày ngắn gọn)
1. Khái niệm chất dẫn điện, cách điện và chất bán dẫn
2. Các loại chất bán dẫn
3. Tính chất của chất bán dẫn
4. Ứng dụng của chất bán dẫn
II. Điốt (Diode): Điốt tiếp điểm và tiếp mặt
1. Cấu tạo, ký hiệu, máy chiếu biểu thị các dạng D
2. Tính chất của điốt
3. Phân cực cho điốt
 
Thực hành:
4. Nhận dạng điốt,
5. Đo đạc và kiểm tra ; xác định tốt xấu , hướng dẫn thay thế
6. Ứng dụng của điốt
III. Các loại đi ốt khác:
Lý thuyết :
1. Điốt xung
- Cấu tạo, ký hiệu, máy chiếu biểu thị các dạng đi ốt
- Đặc điểm của đi ốt xung so với các loại đi ốt trên
2. Điốt ổn áp (Zener)
- Cấu tạo, ký hiệu
- Đặc điểm của điốt ổn áp
3. Điốt phát quang (LED)
- Cấu tạo, ký hiệu
- Đặc điểm của LED
4. Điốt quang (Photodiode)
- Cấu tạo, ký hiệu
- Đặc điểm của điốt quang
Thực hành :
- Nhận biết: Theo đặc điểm, theo khu vực làm việc
- Cách kiểm tra, đo xác định tốt xấu ,hướng dẫn thay thế từng loại Diode đặc biệt
III. Sử dụng Mô hình để đánh giá các loại Điốt
 
Bài 6 (02 buổi): TRANSISTOR VÀ VI MẠCH
Lý thuyết
I. TRANSISTOR LƯỠNG CỰC:
1. Cấu tạo
2. Ký hiệu
3. Phân cực cho transistor
4. Nguyên lý hoạt động
5. Ứng dụng của transistor lưỡng cực
Thực hành:
3. Nhận biết, xác định các cực và đo đạc
- Cách nhận biết các loại transistor bán dẫn
- Đo và xác định các cực E, B, C
- Xác định bán dẫn thuận, bán dẫn ngược
+ Nhận biết bằng mã ghi trên thân bóng
+ Xác định bóng thuận – ngược bằng đồng hồ vạn năng
- Cách xác định E, B, C không dùng đồng hồ đo với một số loại bóng bán dẫn Nhật và bán dẫn Trung Quốc
- Đo và xác định bóng bán dẫn tốt, xấu, hỏng , hướng dẫn thay
II. XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐIỆN ÁP CHO TRANSISTOR HOẠT ĐỘNG:
Lý thuyết:
1. Khái quát chung
1.1 Khái niệm và các linh kiện dùng để cấp điện áp cho Tranzitor
- Khái niệm xác định chế độ điện áp để Tranzitor hoạt động
- Các linh kiện dùng để cung cấp điện áp
2. Các loại mạch cung cấp điện áp cơ bản
2.1. Mạch xác định điện áp cố định
- Sơ đồ mạch
- Tác dụng linh kiện
Thực hành:
- Lắp ráp mạch
+ Kiểm tra linh kiện, lắp mạch theo sơ đồ
+ Kiểm tra an toàn, cấp điện cho mạch hoạt động
+ Đo đạc các thông số của mạch: áp Ub, Uc, Ue, Ube; dòng Ib, Ic. Ghi lại kết quả
- Đặc điểm của mạch:
Từ kết quả thực hành rút ra đặc điểm của mạch: độ ổn định khi làm việc, độ phức tạp của mạch, điều chỉnh khi lắp ráp dễ hay khó?
Lý thuyết:
2.2. Mạch cung cấp hồi tiếp điện áp , mạch cung cấp hồi tiếp dòng điện , mạch cung cấp hỗn hợp ( giới thiệu nhanh )
- Thay đổi cách cấp nguồncho cực B . lắp thêm điện trở phân áp , điện trở ổn định nhiệt độ
- Sơ đồ mạch
- Tác dụng linh kiện
- Phân tích mạch điện
3. Nêu đặc điểm của mạch: độ ổn định khi làm việc, độ phức tạp của mạch, điều chỉnh khi lắp ráp dễ hay khó?
4. Ứng dụng của các mạch định thiên
III. Vi mạch (IC)
1. Khái niệm
2. Các loại vi mạch ( IC )
- Hình dạng một số loại vi mạch thông dụng (IC555, IC7400, IC7402,…)
- Hình dạng một số loại IC dán : IC 2 hàng chân ,IC 4 hàng , IC chân gầm
- Cách xác định chân vi mạch ( IC )
Thựch hành :
3. Thực hành nhận biết, xác định và đọc chân IC trên main ti vi CRT – vi tính –laptop – điện thoại – ti vi LCD
 
Bài 7(01 Buổi) : TRANSITOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG (MOSFET)
Lý thuyết
1. Cấu tạo
2. Ký hiệu, hình dạng
3. Xác định điện áp các cực cho transistor trường MOSFET hoạt động
 
Thực hành
1. Giới thiệu, nhận biết các loại transistor trường MOSFET
- Nhận biết các loại transistor MOSFET bằng mã ghi trên thân
2. Đo xác định các cực transistor trường MOSFET; đo xác định tốt, xấu , hướng dẫn thay thế
3.Nhận biết transistor trường MOSFET trên main vi tính – laptop – ti vi LCD
4. Ứng dụng của transistor trường MOSFET
 
Bài 8 (01 Buổi) : HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG KHÒ HÀN THÁO LẮP LINH KIỆN
Lý thuyết
I.Giới thiệu thiết bị khò hàn
1. Giới thiệu mỏ hàn khò luồng hơi nhiệt và cách sử dụng
- Mỏ hàn khò Quick 850A , mỏ hàn khò ATTEN 850B
2. Giới thiệu mỏ hàn nung
3. Giới thiệu mỏ hàn xung
4. Giới thiệu vật tư hàn ; thiếc cuộn , thiếc bi , nhựa thông , mỡ hàn ,nước rửa main
II. Hướng dẫn sử dụng thiết bị khò hàn :
- Các loại mỏ hàn khò , mỏ hàn nung , mỏ hàn xung
III. Hướng dẫn cách tháo gỡ , cách hàn chân linh kiện
Thao tác và cách tháo gỡ , cách hàn linh kiện
Thực hành
IV.Luyện tập tháo linh kiện, hàn linh kiện
 
Bài 9 (02 buổi): CÁC MẠCH CHỈNH LƯU VÀ LỌC NGUỒN ĐIỆN
Lý thuyết
- Khái niệm về chỉnh lưu nguồn điện
- Giới thiệu các loại mạch chỉnh lưu
I. Mạch chỉnh lưu (nắn) 1 nửa chu kỳ sử dụng 1 đi ốt
1. Sơ đồ mạch điện (Tên, trị số linh kiện, có cả mạch lọc)
2. Tác dụng linh kiện
3. Nguyên lý hoạt động
Thực hành
4. Lắp mạch
- Kiển tra linh kiện
- Lắp từng linh kiện theo sơ đồ
- Kiểm tra an toàn mạch
- Cấp điện
- Đo điện áp vào/ra, đo dạng sóng vào ra trên máy đo hiện sóng
- Nhận xét kết qủa
Lý thuyết
III. Mạch chỉnh lưu (nắn) cả chu kỳ sử dụng 4 điốt – Mạch chỉnh lưu cầu
1. Sơ đồ mạch điện (Tên, trị số linh kiện, có cả mạch lọc)
2. Tác dụng linh kiện
3. Nguyên lý hoạt động
Thực hành
4. Lắp mạch
- Kiển tra linh kiện
- Lắp từng linh kiện theo sơ đồ
- Kiểm tra an toàn mạch
- Cấp điện
- Đo điện áp vào/ra, đo dạng sóng vào ra trên máy đo hiện sóng
- Nhận xét kết qủa
Lý thuyết
IV. Mạch chỉnh lưu (nắn) đối xứng sử dụng 2 điốt
1. Sơ đồ mạch điện (Tên, trị số linh kiện, có cả mạch lọc)
2. Tác dụng linh kiện
3. Nguyên lý hoạt động
Thực hành
4. Lắp mạch
- Kiển tra linh kiện
- Lắp từng linh kiện theo sơ đồ
- Kiểm tra an toàn mạch
- Cấp điện
- Đo điện áp vào/ra, đo dạng sóng vào ra trên máy đo hiện sóng
- Nhận xét kết qủa
Lý thuyết
V. Mạch chỉnh lưu (nắn) đối xứng sử dụng 4 điốt
1. Sơ đồ mạch điện (Tên, trị số linh kiện, có cả mạch lọc)
2. Tác dụng linh kiện
3. Nguyên lý hoạt động
Thực hành
4. Lắp mạch
- Kiển tra linh kiện
- Lắp từng linh kiện theo sơ đồ
- Kiểm tra an toàn mạch
- Cấp điện
- Đo điện áp vào/ra, đo dạng sóng vào ra trên máy đo hiện sóng
- Nhận xét kết qủa
VI. Các mạch lọc nguồn điện
1. Mạch lọc RC
2. Mạch lọc LC
VII. Ứng dụng của các loại mạch chỉnh lưu và lọc nguồn
1. Ứng dụng của các loại mạch chỉnh lưu
2. Ứng dụng của các loại mạch lọc
 
Bài 10 (03 Buổi): CÁC LOẠI MẠCH ỔN ÁP NGUỒN
Lý thuyết
I. Khái niệm ổn áp
II. Các mạch ổn áp
1. Mạch ổn áp đơn giản dùng điốt zener
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
Thực hành
c. Lắp ráp mạch
+ Kiểm tra linh kiện, lắp ráp mạch theo sơ đồ
+ Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện cho mạch
+ Đo điện áp vào trước ổn áp, điện áp ra sau ổn áp
+ Thay đổi giá trị điện áp vào, đo điện áp ra
+ Thay đổi giá trị của tải, đo điện áp ra sau ổn áp
+ Nhận xét kết quả thu được
d. Nguyên lý ổn áp
e. Đặc điểm và ứng dụng
Lý thuyết
2. Mạch ổn áp sử dụng 1 bóng bán dẫn
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
Thực hành
c. Lắp ráp mạch
+ Kiểm tra linh kiện, lắp ráp mạch theo sơ đồ
+ Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện cho mạch
+ Đo điện áp vào trước ổn áp (cực c bóng), điện áp cực b bóng, điện áp ra sau ổn áp (cực e bóng). Ghi lại kết quả
+ Thay đổi giá trị điện áp vào, đo lại các giá trị điện áp trên Ghi lại kết quả,…Lặp lại 1 vài lần
+ Nhận xét kết quả thu được
d. Nguyên lý ổn áp: Từ kết quả đo được rút ra nguyên lý
e. Đặc điểm và ứng dụng
Lý thuyết
3. Mạch ổn áp sử dụng IC ổn áp (78xx, 79xx)
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
Thực hành
c. Lắp ráp mạch
+ Kiểm tra linh kiện, lắp ráp mạch theo sơ đồ
+ Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện cho mạch
+ Đo điện áp vào trước ổn áp, ra sau ổn áp. Ghi lại kết quả
+ Thay đổi giá trị điện áp vào, đo lại giá trị điện áp ra. Ghi lại kết quả,…Lặp lại 1 vài lần
+ Nhận xét kết quả thu được
e. Đặc điểm và ứng dụng
Lý thuyết
4. Mạch ổn áp nguồn xung :
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
c. Nguyên lý hoạt động
Thực hành
d. Dò mạch và đo nóng
e. Luyện tập sửa pan
 
Bài 11: CÁC CÁCH MẮC MẠCH KHUẾCH ĐẠI CƠ BẢN VÀ CHẾ ĐỘ KHUÊCH ĐẠI SỬ DỤNG TRANSISTOR (01 buổi)
 
Lý thuyết :
I. Khái niệm về chế độ khuếch đại và cách mắc mạch KĐ:
1. Khái niệm chung về chế độ khuếch đại và các loại chế độ”
- Khái niệm về khuếch đại tín hiệu
- Các chế độ khuếch đại
+ Chế độ khuếch đại A: Nêu điều kiện
+ Chế độ khuếch đại B: Nêu điều kiện
+ Chế độ khuếch đại AB: Nêu điều kiện,...
2. Khái niệm về cách mắc mạch khuếch đại
- Khái niệm chung
- Các kiểu mắc mạch KĐ
II. Các kiểu mắc mạch khuếch đại cơ bản
1. Kiểu mắc mạch khuếch đại kiểu cực phát chung (EC)
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
Thực hành
c. Lắp ráp mạch
+ Kiểm tra linh kiện, lắp ráp mạch theo sơ đồ
+ Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện cho mạch
+ Hiệu chỉnh mạch
+ Đo điện áp, dòng điện và đo quan sát dạng điện áp vào/ra bằng máy hiện song
d. Đặc điểm của mạch: Rút ra từ kết quả đo đạc
e. Ứng dụng
Lý thuyết :
2. Kiểu mắc mạch khuếch đại kiểu cực gốc chung (BC)
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
Thực hành
c. Lắp ráp mạch
+ Kiểm tra linh kiện, lắp ráp mạch theo sơ đồ
+ Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện cho mạch
+ Hiệu chỉnh mạch
+ Đo điện áp, dòng điện và đo, quan sát dạng điện áp vào/ra bằng máy hiện sóng
d. Đặc điểm của mạch: Rút ra từ kết quả đo đạc
e. Ứng dụng
Lý thuyết :
II. Các kiểu mắc mạch khuếch đại đặc biệt
1. Mạch khuếch đại mắc darlington (đa linh tơn)
2. Mạch khuếch đại mắc vi sai
Thực hành:
+ Thay đổi trị số linh kiện để mạch làm việc ở các chế độ A, Đo lại các thông số điện áp và dòng điện, cấp tín hiệu vào để cho mạch khuếch đại, sử dụng máy hiện sóng để qua sát dạng tín hiệu vào ra, ghi lại kết quả
+ Thay đổi trị số linh kiện để mạch làm việc ở các chế độ B,..
+ Thay đổi trị số linh kiện để mạch làm việc ở các chế độ AB.
 
Bài 12: CÁC KIỂU GHÉP TẦNG KHUẾCH ĐẠI, TẦNG ĐÀO PHA , TẦNG CÔNG SUẤT (03 Buổi)
Lý thuyết :
I. Khái quát chung
1. Khái niệm về ghép tầng mạch khuếch đại
2. Mục đích ghép tầng mạch khuếch đại
3. Sơ đồ khối ghép tầng mạch khuếch đại
4. Hệ số khuếch đại toàn mạch khi ghép tầng
II. Các kiểu ghép tầng mạch khuếch đại
1 Mạch ghép tầng Trực tiếp:
a. Sơ đồ mạch và phân tích cách ghép
b. Đặc điểm của cách ghép
c. Ứng dụng của cách ghép
2. Mạch ghép tầng bằng tụ điện (RC)
a. Sơ đồ mạch và phân tích cách ghép
b. Đặc điểm của cách ghép
c. Ứng dụng của cách ghép
3. Mạch ghép tầng sử dụng phôtô điốt
a. Sơ đồ mạch và phân tích cách ghép
b.. Đặc điểm của cách ghép
c.. Ứng dụng của cách ghép
III. Mạch khuếch đại đảo pha:
1.. Khái quát chung
a. Nhiệm vụ của mạch khuếch đại đảo pha
b. Các loại mạch khếch đại đảo pha
c. Ứng dụng của mạch khếch đại đảo pha
2. Các loại mạch khếch đại đảo pha thông dụng
a. Mạch khuếch đại đảo pha sử dụng biến áp
-. Sơ đồ mạch
-. Nguyên lý đảo pha tín hiệu
-. Đặc điểm: Ưu nhược điểm, chất lượng mạch, không gian diện tích
b. Mạch khuếch đại đảo pha sử dụng transistor - Sơ đồ phân tải
-. Sơ đồ mạch
-. Nguyên lý đảo pha tín hiệu
-. Đặc điểm: Ưu nhược điểm, chất lượng mạch, không gian diện tích
c. Mạch khuếch đại đảo pha sử dụng transistor và đi ốt
-. Sơ đồ mạch
-. Nguyên lý đảo pha tín hiệu
IV. Mạch khuếch đại công suất :
- Khái niệm
- Phân loại
1. Mạch khuếch đại công suất đơn
- Sơ đồ mạch
- Đặc điểm
2. Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo không sử dụng biến áp xuất (OTL)
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
c. Nguyên lý hoạt động
Thực hành
d. Lắp ráp mạch
+ Kiểm tra linh kiện, lắp ráp mạch theo sơ đồ
+ Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện
+ Đưa tín hiệu vào mạch, điều chỉnh cho mạch hoạt động
+ Đo và quan sát dạng tín hiệu vào/ra
+ Nhận xét kết quả thu được
+. Đặc điểm: Ưu nhược điểm của mạch
Lý thuyết :
3. Mạch khuếch đại công suất sử dụng IC (LA4440)
-. Sơ đồ mạch
-. Tác dụng linh kiện
Thực hành :
-. Khảo sát, đo đạc và sửa chữa
+ Xác định linh kiện và dò mạch theo sơ đồ
+ Kiểm tra an toàn, cấp điện, đo đạc các điện áp ở chế độ tĩnh (chưa có tín hiệu)
+ Cấp tín hiệu cho mạch, đo lại các điển điện áp như trên ở chế độ động (có tín hiệu)
+ Tiến hành đánh PAN sửa chữa
 
Bài 13: MẠCH DAO ĐỘNG CƠ BẢN (01 Buổi)
Lý thuyết + Thực hành :
I. Khái quát chung :
1. Mạch dao động, cộng hưởng:
a. Mạch dao động
b. Mạch cộng hưởng
- Mạch cộng hưởng song song (cực đại)
- Mạch cộng hưởng nối tiếp (cực tiểu)
- Nhận biết, phân loại mạch cộng hưởng
- Đo đạc, kiểm tra các mạch cộng hưởng
- Ứng dụng của mạch cộng hưởng
2. Thạch anh:
- Ký hiệu
- Tính chất dao động cộng hưởng của thạch anh
- Nhận biết các loại thạch anh
- Đo đạc, kiểm tra thạch anh
- Ứng dụng của thạch anh
- Thực hành xác định các loại mạch cổng hưởng- Thạch Anh trên các bảng mạch Điện thoại- Vi tính- Ti vi LCD
 
Lý thuyết:
II. Các mạch dao động thông dụng
1. Khái niệm về mạch dao động
2. Các loại mạch dao động
3. Mạch dao động sử dụng Thạch anh
- Sơ đồ mạch
- Phân tích tác dụng linh kiện
- Nguyên lý dao động
Thực hành:\
- Lắp ráp mạch
+ Kiểm tra linh kiện
+ Lắp ráp mạch như sơ đồ
+ Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện cho mạch
+ Đo, quan sát bằng máy hiện sóng dạng điện áp dao động ra và hiệu chỉnh để cho mạch dao động
+ Nhận xét kết quả thu được
Lý thuyết:
2. Mạch dao động đa hài sử dụng transistor
a. Sơ đồ mạch
b. Phân tích tác dụng linh kiện
c. Nguyên lý dao động
Thực hành:\
d. Lắp ráp mạch
- Kiểm tra linh kiện
- Lắp ráp mạch như sơ đồ
- Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện cho mạch
- Đo, quan sát bằng máy hiện sóng dạng điện áp dao động ra và hiệu chỉnh để cho mạch dao động
- Nhận xét kết quả thu được
Lý thuyết:
3. Mạch dao động tạo xung vuông sử dụng IC555
a. Sơ đồ mạch
b. Phân tích tác dụng linh kiện
c. Nguyên lý dao động
Thực hành:\
d. Lắp ráp mạch
- Kiểm tra linh kiện
- Lắp ráp mạch như sơ đồ
- Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện cho mạch
- Đo, quan sát bằng máy hiện sóng dạng điện áp dao động ra và hiệu chỉnh để cho mạch dao động
- Nhận xét kết quả thu được
 
Bài 14: KHÁI NIỆM KỸ THUẬT SỐ VÀ CÁC LINH KIỆN SỐ CƠ BẢN
(01 Buổi)
Lý thuyết:
I. Khái niệm về tín hiệu
1. Khái niệm về tín hiệu tương tự (analog)
2. Khái niệm về tín hiệu số (Digital)
II. Hệ thống số nhị phân
1. Phương pháp biểu diễn tín hiệu số
2. Đổi số thập phân sang số nhị phân
III. Các linh kiện số cơ bản (Mạch, cổng, hàm logic cơ bản)
1. Hàm logic NOT (Logic đảo)
a. Ký hiệu linh kiện
b. Biểu thức đầu ra (Nguyên lý hoạt động dưới dạng biểu thức)
c. Bảng nguyên lý hoạt động (Bảng sự thật - Nguyên lý hoạt động dưới dạng mức điện áp, dạng sóng, dạng tín hiệu)
d. Mạch điện tương đương (Sử dụng 1 mạch làm ví dụ)
e. Giới thiệu linh kiện (IC NOT)
f. Ứng dụng của mạch
2. Hàm logic AND (Logic và)
a. Ký hiệu linh kiện
b. Biểu thức đầu ra
c. Bảng nguyên lý hoạt động
d. Mạch điện tương đương (Sử dụng 1 mạch làm ví dụ)
e. Giới thiệu linh kiện (IC AND)
f. Ứng dụng của mạch
3. Hàm logic NAND (Logic và đảo)
a. Ký hiệu linh kiện
b. Biểu thức đầu ra
c. Bảng nguyên lý hoạt động
d. Mạch điện tương đương (Sử dụng 1 mạch làm ví dụ)
e. Giới thiệu linh kiện (IC NAND)
f. Ứng dụng của mạch
4. Hàm logic OR (Logic hoặc)
a. Ký hiệu linh kiện
b. Biểu thức đầu ra
c. Bảng nguyên lý hoạt động
d. Mạch điện tương đương (Sử dụng 1 mạch làm ví dụ)
e. Giới thiệu linh kiện (IC OR)
f. Ứng dụng của mạch
5. Hàm logic NOR (Logic hoặc đảo)
a. Ký hiệu linh kiện
b. Biểu thức đầu ra
c. Bảng nguyên lý hoạt động
d. Mạch điện tương đương (Sử dụng 1 mạch làm ví dụ)
e. Giới thiệu linh kiện (IC NOR)
f. Ứng dụng của mạch
Thực hành:\
g. Khảo sát từng linh kiện số trên
Lý thuyết ;
IV. Một số mạch điện ứng dụng sử dụng linh kiện kỹ thuật số
1. Mạch dao động tạo xung vuông kỹ thuật số
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
c. Nguyên lý hoạt động và ứng dụng
Thực hành :
d. Lắp ráp mạch
- Kiểm tra linh kiện
- Lắp ráp mạch như sơ đồ
- Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện cho mạch hoạt động
- Sử dụng máy hiện sóng quan sát dạng tín hiệu
- Nhận xét kết quả thu được
Lý thuyết ;
2. Mạch dao động đa hài kỹ thuật số
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
c. Nguyên lý hoạt động và ứng dụng
Thực hành :
d. Lắp ráp mạch
- Kiểm tra linh kiện
- Lắp ráp mạch như sơ đồ
- Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện cho mạch hoạt động
- Sử dụng máy hiện sóng quan sát dạng tín hiệu đầu ra
- Nhận xét kết quả thu được
 
Bài 15 (01 buổi): ÔN TẬP - KIỂM TRA
I. Ôn tập lại toàn bộ phần kiến thức về Điện tử cơ bản (Trong quá trình học)
II. Tiến hành kiểm tra cả lý thuyết và thực hành
 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ HANEL
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO
GIÁM ĐỐC
 
 
 
Th.s Trần Việt Cường