Thư viện hình ảnh
Thư
Video clip
Đối tác
Đối tác 1Đào tạo dạy nghềhanel trading nhà phân phối các sản phẩmCông ty cp Hanel xốp nhựaCông ty cp giải pháp phần mềm HanelHanel MobileĐào Nhật Minh

Đề cương lớp học điện tử cơ bản

 
I/ Thông tin chung
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LỚP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Lớp học Ngày hoặc tối : 35 buổi
Lý thuyết :13 Buổi
Thực hành :22 Buổi
 
- Chương trình học lý thuyết sử dụng "máy chiếu" trình chiếu rõ các linh kiện và các loại mạch điện
- Chương trình thực hành có sử dụng các bảng mạch Vi Tính - Điện Thoại- Ti Màu LCD để học viên nhận biết làm quen

 
Bài 1 (01 buổi): CÁC LOẠI NGUỒN ĐIỆN
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
 
I. Nguồn điện 1 chiều:
1. Khái niệm
2. Ký hiệu- Sử dụng máy chiếu biểu thị dạng nguồn điện
3. Đơn vị đo - cách đo
4. Các cách mắc nguồn điện 1 chiều
5. Dòng điện 1 chiều
6. Ứng dụng của nguồn điện 1 chiều
II. Nguồn điện xoay chiều:
1. Khái niệm, ký hiệu và hình dạng
2. Các đại lượng đặc trưng
3. Ứng dụng của nguồn điện xoay chiều
 
Buổi 2 (01 buổi): - Thực hành, Sử dụng đồng hồ vạn năng và máy hiện sóng
 
I. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng:
1. Giới thiệu các thành phần của đồng hồ trên máy chiếu
2. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện áp một chiều
3. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo dòng điện một chiều
4. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo điện áp xoay chiều
 
II. Hướng dẫn sử dụng máy hiện sóng:
1. Hướng dẫn sử dụng các thang đo
2. Một số chú ý khi sử dụng máy hiện sóng
 
Bài 2 (03 buổi): ĐIỆN TRỞ
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
1. Khái niệm, ký hiệu và phân loại
2. Tính chất của điện trở
3. Đơn vị đo và định luật Ohm áp dụng cho điện trở
4. Công suất
5. Các cách mắc điện trở
6. Ứng dụng của điện trở
7. Nhận biết các loại Điện trở trên Máy chiếu
 
Buổi 2 (02 buổi) - Thực hành
1. Hướng dẫn, nhận biết và đọc trị số theo đồng hồ vạn năng
2. Hướng dẫn, nhận biết và đọc trị số theo các vạch mầu
3. Nhận biết các loại điện trở công suất, Điện trở đặc biệt
4. Nhận biết các loại Điện trở trên bảng mạch Vi tinh- Điện Thoại - LCD
 
Bài 3 (02 buổi): TỤ ĐIỆN
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
1. Cấu tạo, ký hiệu
2. Tính chất của tụ điện
3. Đơn vị đo của tụ điện
4. Sự nạp điện và phóng điện của tụ điện
5. Ứng dụng các loại tụ điện
6. Nhận biết các loại Tụ Điện trên Máy chiếu
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành
1. Hướng dẫn, nhận biết, đọc các thông số và đo đạc tụ thường (không phân cực)
2. Hướng dẫn, nhận biết, đọc các thông số và đo đạc tụ hoá
3. Hướng dẫn, nhận biết, đọc các thông số và đo đạc tụ theo vạch mầu
4. Nhận biết các loại Điện trở trên bảng mạch Vi tinh- Điện Thoại - LCD
 
Bài 4 (02 buổi): CUỘN CẢM - BIẾN ÁP - MẠCH CỘNG HƯỞNG THẠCH ANH
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
I. Cuộn cảm:
1. Cấu tạo
2. Ký hiệu
3. Đơn vị đo cuộn cảm
4. Tính chất của cuộn cảm
5. Ứng dụng của cuộn cảm
6. Nhận biết các loại Cuộn cảm trên Máy chiếu
 
II. Biến áp:
1. Cấu tạo
2. Nguyên lý hoạt động
3. Tính chất của biến áp
4. Các loại biến áp thông dụng (Phân loại)
5. ứng dụng của biến áp
6. Nhận biết các loại Biến áp trên Máy chiếu
 
III. Mạch dao động, cộng hưởng:
1. Mạch dao động
2. Mạch cộng hưởng:
- Mạch cộng hưởng song song (cực đại)
- Mạch cộng hưởng nối tiếp (cực tiểu)
3. Ứng dụng
4. Nhận biết các loại cuộn cộng hưởng trên Máy chiếu
 
IV. Thạch anh:
1. Thạch anh:
- Ký hiệu
- Tính chất dao động cộng hưởng của thạch anh
2. Ứng dụng
3. Nhận biết các loại Thạch Anh trên Máy chiếu
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành
I. Cuộn cảm:
- Nhận biết, phân loại
- Đo cuộn cảm, thực hành chứng minh tác dụng của cuộn cảm đối với điện áp, dòng điện 1 chiều và xoay chiều
- Nhận biết các loại cuộn cảm trên bảng mạch Vi tinh- Điện Thoại- LCD
 
II. Biến áp:
- Nhận biết, phân loại
- Đo, kiểm tra biến áp; xác định các cuộn dây biến áp
- Nhận biết các loại Biến áp trên bảng mạch Vi tinh- Điện Thoại- TV LCD
 
III. Mạch cộng hưởng:
- Nhận biết, phân loại
- Đo, kiểm tra các mạch cộng hưởng
- Nhận biết các loại mạch cộng hưởng trên bảng mạch Vi tinh- Điện Thoại- TV LCD
 
IV. Thạch anh:
- Nhận biết, phân loại
- Đo, kiểm tra thạch anh
- Nhận biết các loại Thạch Anh trên bảng mạch Vi tinh- Điện Thoại- LCD
 
Bài 5 (03 buổi): CHẤT BÁN DẪN, ĐIỐT VÀ THỰC HÀNH HÀN
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
 
I. Chất bán dẫn:
1. Khái niệm chất dẫn điện, cách điện và chất bán dẫn
2. Các loại chất bán dẫn
3. Tính chất của chất bán dẫn
4. Ứng dụng của chất bán dẫn
 
II. Điốt (Diode):
1. Cấu tạo, ký hiệu
2. Phân cực cho điốt
3. Tính chất và ứng dụng của điốt
 
III. Các loại Điốt đặc biệt:
1. Điốt xung
2. Điốt ổn áp (Zener)
3. Điốt phát quang (LED)
4. Điốt quang (Photodiode)
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành
 
I. Thực hành Điốt thường:
1. Nhận dạng - Phân loại
2. Đo đạc, kiểm tra
- Điốt tiếp mặt (Chỉnh lưu, nắn nguồn)
- Điốt tiếp điểm (Tách sóng)
 
II. Thực hành Điốt đặc biệt:
1. Thực hành nhận biết và đo đạc, kiểm tra Điốt xung
2. Thực hành nhận biết và đo đạc, kiểm tra Điốt ổn áp (Zener)
3. Thực hành nhận biết và đo đạc, kiểm tra Điốt phát quang (LED)
4. Thực hành nhận biết và đo đạc, kiểm tra Điốt quang (Photodiode)
 
III. Sử dụng Mô hình để đánh giá các loại Điốt
 
Buổi 3 (01 buổi): Thực hành hàn
1.Giới thiệu các loại mỏ hàn, đặc điểm của từng loại
2. Thao tác hàn mẫu
3. Tháo gỡ linh kiện ra khỏi bảng mạch
4. Hàn chân linh kiện vào bảng mạch
 
Bài 6 (03 buổi): CÁC MẠCH CHỈNH LƯU VÀ LỌC NGUỒN ĐIỆN
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
 
I. Các mạch chỉnh lưu nguồn điện thông dụng:
1. Mạch chỉnh lưu 1 nửa chu kỳ sử dụng 1 điốt
2. Mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ sử dụng 2 điốt
3. Mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ sử dụng 4 điốt - Chỉnh lưu cầu
 
II. Các mạch lọc nguồn điện:
1. Mạch lọc RC
2. Mạch lọc LC
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành
 
I. Mạch nắn 1 nửa chu kỳ (dùng 1 điốt) và lọc:
- Kiểm tra linh kiện
- Lắp ráp mạch
- Kiểm tra mạch lắp ráp trước khi cấp điện (an toàn), cấp điện cho mạch
- Đo điện áp xoay chiều trước nắn và điện áp một chiều sau nắn, ghi lại kết quả điện áp
- Nhận xét kết quả thu được
 
II. Mạch nắn cả chu kỳ (dùng 2 điốt) và mạch lọc
 
Buổi 3 (01 buổi) - Thực hành mạch chỉnh lưu sử dụng Mô bình
I. Thực hành lắp mạch nắn dùng 1 điốt TRÊN MÔ HìNH
Ii. Thực hành lắp mạch nắn hình cầu (dùng 4 điốt) và mạch lọc TRÊN MÔ HìNH
 
Bài 7 (02 buổi): TRANSISTOR VÀ VI MẠCH
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
 
I. Transistor lưỡng cực:
1. Cấu tạo
2. Ký hiệu
3. Phân cực cho transistor
4. Nguyên lý hoạt động
5. Phân loại
6. Cách đo
7. Ứng dụng của transistor lưỡng cực
 
II. Vi mạch (IC):
1. Khái niệm
2. Nguyên tắc làm việc
3. Phân loại, một số ứng dụng
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành
I. Cách nhận biết các loại transistor bán dẫn
II. Đo và xác định các cực E, B, C
III. Xác định bán dẫn thuận, bán dẫn ngược
IV. Cách xác định E, B, C không dùng đồng hồ đo với một số loại bóng bán dẫn Nhật và bán dẫn Trung Quốc
V. Đo và xác định bóng bán dẫn tốt, xấu, hỏng
 
Bài 8 (02 buổi): CÁC MẠCH ĐỊNH THIÊN, HỒI TIẾP VÀ KHUẾCH ĐẠI SỬ DỤNG TRANSISTOR
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
I. Khái quát chung:
1. Khái niệm về định thiên, các loại linh kiện sử dụng cho định thiên
2. Khái niệm về hồi tiếp, các kiểu hồi tiếp (Hồi tiếp nối tiếp, song song; Hồi tiếp dòng điện, điện áp)
 
II. Các mạch định thiên cơ bản:
1. Mạch định thiên cố định
2. Mạch định thiên hồi tiếp điện áp
3. Mạch định thiên hồi tiếp dòng điện
4. Ứng dụng của các mạch định thiên
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành
 
I. Giới thiệu về mạch định thiên, hồi tiếp và chế độ khuếch đại:
- Giới thiệu về các mạch định thiên bóng bán dẫn
- Giới thiệu về các mạch hồi tiếp
- Giới thiệu về các chế độ khuếch đại của bóng bán dẫn
 
II. Thực hành lắp ráp các mạch định thiên và chế độ khuếch đại:
1. Lắp ráp mạch định thiên cố định:
- Kiểm tra linh kiện, lắp ráp mạch
- Đo đạc thông số của mạch: áp Ub, Uc, Ue, Ube; dòng Ib, Ic
- Thay đổi trị số linh kiện để mạch làm việc ở các chế độ A, B, AB. Đo lại các thông số điện áp và dòng điện
- Nhận xét kết quả thực hành
 
Buổi 3 (0,5 buổi) - Lý thuyết
 
III. Mạch khuếch đại và các chế độ khuếch đại:
1. Khái niệm về khuếch đại tín hiệu
2. Các chế độ làm việc của mạch khuếch đại:
a. Mạch khuếch đại làm việc ở chế độ A ( Sơ đồ mạch, đặc điểm, ứng dụng)
b. Mạch khuếch đại làm việc ở chế độ B ( ( Sơ đồ mạch, đặc điểm, ứng dụng)
c. Mạch khuếch đại làm việc ở chế độ AB ( ( Sơ đồ mạch, đặc điểm, ứng dụng)
3. Giới thiệu các loại mạch khuếch đại:
- Mạch khuếch đại sử dụng transistor
- Mạch khuếch đại đơn, đảo pha, đẩy kéo
- Mạch khuếch đại sử dụng vi mạch....
-
Buổi 3 ( 0,5 buổi) - Thực hành
 
II. Thực hành lắp ráp các mạch định thiên và chế độ khuếch đại : (tiếp)
2. Lắp ráp mạch định thiên hồi tiếp điện áp
- Kiểm tra linh kiện, lắp ráp mạch
- Đo đạc thông số của mạch: áp Ub, Uc, Ue, Ube; dòng Ib, Ic
- Thay đổi trị số linh kiện để mạch làm việc ở các chế độ A, B, AB. Đo lại các thông số điện áp và dòng điện
- Nhận xét kết quả thực hành
3. Lắp ráp mạch định thiên hồi tiếp dòng điện
 
Bài 9 (02 buổi): CÁC CÁCH MẮC MẠCH KHUẾCH ĐẠI CƠ BẢN SỬ DỤNG TRANSISTOR
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
 
I. Các kiểu mắc mạch khuếch đại cơ bản:
1. Kiểu mắc mạch khuếch đại kiểu cực phát chung (EC)
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
c. Đặc điểm của mạch
d. Ứng dụng
2. Kiểu mắc mạch khuếch đại kiểu cực gốc chung (BC)
3. Kiểu mắc mạch khuếch đại kiểu cực góp chung (CC)
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành ( ghép vào bài các mạch khuếch đại)
 
I. Lắp mạch khuếch đại E chung:
- Kiểm tra linh kiện
- Lắp ráp mạch
- Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện
- Hiệu chỉnh mạch
- Đo điện áp, dòng điện và đo, quan sát ôxilo dạng điện áp vào ra
- Nhận xét kết quả thu được
II Lắp mạch khuếch đại B chung:
 
III. Lắp mạch khuếch đại C chung:
 
IV. So sánh giữa các loại mắc E, B, C chung
 
Bài 10 (03 buổi): CÁC LOẠI MẠCH ỔN ÁP NGUỒN
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
 
I. Khái niệm ổn áp:
 
II. Các mạch ổn áp:
 
1. Mạch ổn áp đơn giản:
a. Sơ đồ mạch
b. Tác dụng linh kiện
c. Nguyên lý ổn áp
d. Đặc điểm và ứng dụng
2. Mạch ổn áp dùng bóng bán dẫn:
2.1 Giới thiệu ổn áp sử dụng 1 transistor
2.2 Ổn áp sử dụng nhiều transistor
3. Mạch ổn áp dùng IC (vi mạch)
a. Sơ đồ mạch
b. Các thông số của IC ổn áp
c. Đặc điểm và ứng dụng
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành
 
I. Lắp mạch ổn áp đơn giản bằng điốt zener:
- Kiểm tra linh kiện
- Lắp ráp mạch
- Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện
 
- Đo điện áp vào trước ổn áp, điện áp ra sau ổn áp
- Thay đổi giá trị điện áp vào, đo điện áp ra
- Thay đổi giá trị của tải, đo điện áp ra sau ổn áp
- Nhận xét kết quả thu được
II. Lắp ráp mạch ổn áp sử dụng 1 bong bán dẫn
III. Lắp ráp mạch ổn áp sử dụng IC 78xx, 79xx,…
 
Buổi 3 (01 buổi) - Thực hành
 
III. Lắp ráp mạch ổn áp đơn giản sử dụng bóng bán dẫn
- Kiểm tra linh kiện
- Lắp ráp mạch
- Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện
- Đo điện áp vào trước ổn áp, điện áp ra sau ổn áp
- Thay đổi giá trị điện áp vào, đo điện áp ra
- Thay đổi giá trị của tải, đo điện áp ra sau ổn áp
- Nhận xét kết quả thu được
 
IV. Lắp ráp mạch ổn áp đơn giản sử dụng bóng bán dẫn TRÊN MÔ HÌNH
 
Buổi 4( 01 buổi)- Thực hành nguồn xung
 
I. Nhận biết linh kiện trên bảng mạch nguồn xung:
- Mạch ngắn, lọc nguồn đầu vào
- Phần so cấp: Biến áp xung, bảng công suất, mạch tạo xung, mạch hồi tiếp...
- Phần thứ cấp: Các mức nguồn ra, mạch bảo vệ...
 
II. Đo đạc và luyện tập sửa pan:
- Tập đo nguồn đầu vào
_ Đo nguồn sơ cấp
_ Đo các mức nguồn thứ cấp
_ Luyện tập sửa chữa 1 số ban bệnh mất nguồn ra
 
 
Bài 11 (0,5 buổi - Lý thuyết): CÁC KIỂU GHÉP TẦNG MẠCH KHUẾCH ĐẠI VÀ MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐẢO PHA
 
I. Các kiểu ghép tầng mạch khuếch đại
1. Khái quát chung :
1. Khái niệm về ghép tầng mạch khuếch đại
2. Mục đích ghép tầng mạch khuếch đại
3. Sơ đồ khối ghép tầng mạch khuếch đại
4. Hệ số khuếch đại toàn mạch khi ghép tầng
2. Các kiểu ghép tầng mạch khuếch đại:
a. Mạch ghép tầng bằng tụ điện (RC):
- Sơ đồ mạch và phân tích cách ghép
- Đặc điểm của cách ghép
- Ứng dụng của cách ghép
b. Giới thiệu mạch ghép tầng bằng biến áp
c. Giới thiệu mạch ghép tầng sử dụng phôtô điốt
 
II. Mạch khuếch đại đảo pha:
1. Khái quát chung:
a. Nhiệm vụ của mạch khuếch đại đảo pha
b. Các loại mạch khếch đại đảo pha
 
c. Ứng dụng của mạch khếch đại đảo pha
2. Các loại mạch khếch đại đảo pha thông dụng:
a. Mạch khuếch đại đảo pha sử dụng biến áp
- Sơ đồ mạch
- Nguyên lý đảo pha tín hiệu
- Đặc điểm: Ưu nhược điểm, chất lượng mạch, không gian diện tích…
b. Giới thiệu mạch khuếch đại đảo pha sử dụng transistor - Sơ đồ phân tải
c. Giới thiệu mạch khuếch đại đảo pha sử dụng transistor và đi ốt
 
Bài 12 (2 buổi): MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
I. Giới thiệu mạch khuếch đại công suất đơn:
1. Sơ đồ mạch
2. Đặc điểm
 
II. Mạch khuếch đại công suất không sử dụng biến áp xuất (OTL):
1. Sơ đồ mạch
2. Tác dụng linh kiện
3. Nguyên lý hoạt động
 
III. Giới thiệu mạch khuếch đại công suất mắc đẩy kéo sử dụng biến áp xuất ( khi còn thời gian):
1. Sơ đồ mạch
2. Tác dụng linh kiện
3. Nguyên lý hoạt động
 
Buổi 2 ( 01 buổi )- Thực hành
Thực hành lắp ráp mạch khuếch đại công suất đẩy kéo sử dụng Trasistor
1. Sơ đồ mạch, tác dụng linh kiện
2. Lắp ráp mạch
3. Điều chỉnh cho mạch hoạt động
4. Đo đạc các thông số điện áp và dòng điện của mạch
 
Bài 13: (02 buổi): Transistor hiệu ứng trường (FET)
 
Buổi 1 (01 buổi)- Lý thuyết
I. Transitor trường tiếp giáp JFET
1. Cấu tạo
2. Ký hiệu, hình dạng
3. Phân cực cho transistor
4. Các kiểu phân cực và cách mắc transistor trường JFET
5. Cách đo transistor trường JFET
6. Ứng dụng của transistor trường JFET
 
II. Transistor trường cực cửa cách ly MOSFET:
1. Cấu tạo
2. Ký hiệu, hình dạng
3. Phân cực cho transistor
4. Các kiểu phân cực và cách mắc transistor trường MOSFET
5. Cách đo transistor trường MOSFET
6. Ứng dụng của transistor trường MOSFET
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành
I. Thực hành transistor trường JFET:
1. Giới thiệu, nhận biết các loại transistor trường JFET
2. Đo đạc các loại transistor trường JFET: xác định tốt, xấu….
 
II. Thực hành transistor trường MOSFET:
1. Giới thiệu, nhận biết các loại transistor trường MOSFET
2. Đo đạc các loại transistor trường MOSFET: xác định tốt, xấu….
 
Bài 14 (02 buổi): MẠCH DAO ĐỘNG CƠ BẢN
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
 
I. Khái quát chung:
1. Khái niệm về mạch dao động
2. Các loại mạch dao động
 
II. Các mạch dao động thông dụng:
1. Mạch dao động đa hài sử dụng transistor
a. Sơ đồ mạch
b. Phân tích tác dụng linh kiện
c. Nguyên lý dao động
2. Mạch dao động sử dụng thạch anh
III. Ứng dụng của các mạch dao động:
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành
 
I. Lắp ráp mạch dao động đa hài sử dụng Transistor
- Kiểm tra linh kiện
- Lắp ráp mạch
- Kiểm tra an toàn trước khi cấp điện, cấp điện
- Hiệu chỉnh mạch
- Đo, quan sát bằng máy hiện sóng dạng điện áp dao động ra
- Nhận xét kết quả thu được
 
II. Lắp ráp mạch dao động thạch anh
 
III. Lắp giáp mạch dao đông bằng Thạch Anh Trên Mô hình
 
Bài 15 (02 buổi): KHÁI NIỆM KỸ THUẬT SỐ VÀ CÁC LINH KIỆN SỐ CƠ BẢN
 
Buổi 1 (01 buổi) - Lý thuyết
 
I. Khái niệm về tín hiệu:
1. Khái niệm về tín hiệu tương tự (analog)
2. Khái niệm về tín hiệu số (Digital)
 
II. Các linh kiện số cơ bản (Mạch, cổng, hàm logic cơ bản):
1. Hàm logic NOT (Logic đảo):
a. Ký hiệu linh kiện
b. Biểu thức đầu ra (Nguyên lý hoạt động dưới dạng biểu thức)
c. Nguyên lý dao động (Nguyên lý hoạt động dưới dạng mức điện áp, dạng sóng, dạng tín hiệu)
 
d. Mạch điện tương đương (Sử dụng 1 mạch làm ví dụ)
e. Giới thiệu linh kiện
2. Hàm logic AND (Logic và)
3. Hàm logic NAND (Logic và đảo)
4. Hàm logic OR (Logic hoặc)
5. Hàm logic NOR (Logic hoặc đảo)
 
Buổi 2 (01 buổi) - Thực hành
 
I. Thực hành đo đạc, khảo sát mạch logic đảo - NOT
- Lắp ráp mạch các cổng lôgíc cơ bản
- Lắp ráp mạch, đo đạc và khảo sát nguyên lý hoạt động các mạch logíc
- Đo đạc, quan sát dạng điện áp tín hiệu vào, ra
- Nhận xét kết quả thu được
 
II. Thực hành đo đạc, khảo sát mạch logic đảo – NAND
 
III. Thực hành khảo sát các mạch Logic trên Mô hình
 
Bài 16 (02 buổi): ÔN TẬP - KIỂM TRA
 
I. Ôn tập lại toàn bộ phần kiến thức về Điện tử cơ bản (Trong quá trình học)
 
II. Tiến hành kiểm tra cả lý thuyết và thực hành (01 buổi)
 
 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ HANEL 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO
 
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Th.s Trần Việt Cường